Den 18 februari 1974 beslutades att man skulle uppföra en provisorisk paviljongskola i Hässelby villastad och den skulle heta Trollbodaskolan. Arkitekt var Jan Gezelius. Adressen blev Pilörtsgränd 5.

Bygget påbörjades första veckan i juni 1974. Först tänkte man att ta dit några äldre paviljonger, som blivit lediga, men de visade sig vara så gamla och slitna, så man byggde upp helt nya paviljonger istället.

Skolan fick 6 klasser i lågstadiet och 6 klasser i mellanstadiet. Dessutom två specialklasser med 10 elever i varje. Undervisningen startade vårterminen 1975 men fullt klar blev skolan först till höstterminen samma år.

Skolan bestod då av tre byggenheter: Huvudbyggnad, gymnastik- och matsalsbyggnad samt slöjdlokalsbyggnad. På skoltomten hade dessutom en idrottsanläggning anordnats.På skolgården till den första Trollbodaskolan fanns markeringar så att man kunde spela Fia med sig själv som spelpjäs. Här sitter tillsynsläraren Gittan Håkansson på spelbrädet tillsammans med eleverna Lena och Gittan Håkansson. Året är 1975.Bilden visar ett av klassrummen i Trollbodaskolan 1976.

Michael Arthursson berättade: ”Trots att Trollbodaskolan inte har särskilt lång historia finns det redan en stark tradition av självförvaltning och utveckling av skolan med en egen rektor sedan flera år. Trots att skolbyggnaderna påminner om provisoriska baracker, är skolmiljön härlig med ett naturligt skogsområde rakt in i skolgården.”

Rune Bolinder, som var skolvaktmästare i Trollbodaskolan, fick 1976 en förslagsbelöning på 4 925 kronor för sina uppfinningar, som han klurat ut i sitt arbete. Denne uppfinningsrike vaktmästare fick pengar för tio epokgörande innovationer, bland annat en ”Blodpuddingsskärare” och ett ”Sele för 20-liters mjölkförpackningar”.Bilden visar några av de elever som gick i den första Trollbodaskolan 1977. Några av barnen har tagit på sig den speciella Trollbodatröjan, som man delade ut till eleverna detta år.

Några år senare, hösten 1983, genomförde man ett projekt om utökad samverkan mellan lågstadiet och förskolan på Trollbodaskolan. Under två dagar bytte lågstadielärarna och förskollärarna jobb. Förskollärarna gick till skolan och lågstadielärarna till förskolan.

”Personalen lärde känna varandra, samarbetet blev bättre och vi vet nu mer om varandras jobb. Det kommer också barnen till godo”, sade skolpsykologen Gunilla Engerwall.

Personalen kände att de ville komma längre, och under en månad turades nio lågstadielärare och nio förskollärare om att byta. Nästa steg blev att ge förskolebarnen mer kontakt med skolan. Överhuvud taget var erfarenheterna av projektet positiva. En förskollärare skrev i sin dagbok att "man förstår nu hur jobbigt det är att vara ensam på c:a 20 elever och det krävs verkligen allt av en själv". En lågstadielärare var "imponerad av vad de små barnen klarar av, både när de äter och dukar av. Följer vi upp det i skolan?" frågade hon sig.Tre plastskulpturer av Karl Göte Bejemark inköptes 1979 och placerades vid Trollbodaskolan. Gruppen kallades ”Bydårar”. Plast är ju inte så hållbart, så jag gissar att de tre skulpturerna slets ut ganska fort.En annan konstnär var Stig Edlund, och han gjorde en träskulptur för Trollbodaskolan 1980. Han färdigställde den på plats. Eleverna kom och tittade på när han arbetade, och om de ville, så fick de hjälpa till. Var är den skulpturen idag?

Åren gick i den lilla skolan mitt i Hässelby villastad, och tillströmningen av eleverslutet ökade för varje år, så i slutet av av 1990-talet byggdes Trollbodaskolan ut, från att varit en 0-6-skola med ca 600 elever till en 0-9-skola med plats för ca 750 elever. Eleverna i klass 7-9 fick gå i en provisorisk byggnad belägen på Backluraskolans bollplan.

Med åren började man få flera problem med paviljongerna i Trollbodaskolan. Byggnaderna klarade inte det hårda svenska klimatet. Eleverna klagade på de kraftiga mögelskadorna som börjat uppstå. Skolbyggnaderna hade fuktskador, dålig luft och flera elever fick allergibesvär. Paviljonger revs 1994 och ny paviljong i 2 våningar uppfördes.Till slut beslutade att hela skolan skulle rivas, och en helt ny, modern skola skulle byggas upp.

Den först etappen av den nya skolan, som blev klar sommaren 2001, inrymde kök och matsal, facksalar, administration, skolhälsovård, bibliotek och tre arbetsenheter. I augusti 2002 kunde man inviga den nya Trollbodaskolan. Skolan är ritad av arkitekt Jack Pattison.
Höger bild: foto Henrik Henrikson.Den nya Trollbodaskolan var, när den invigdes, en av stadens modernaste skolor. Den blev en 0-9 skola för 750 elever.

Skolan byggs inte på ett traditionellt sätt utan utifrån ett verksamhetsprogram som hade utarbetats av Trollbodaskolans personal under ett par års tid. Istället för traditionella klasser kom arbetet att ske i arbetsenheter. Arbetssättet blir individinriktat, där målsättningen var att varje elev skulle ha ett individuellt anpassat studieprogram. Målsättningen var att "varje elev skulle få gå färdigt".
Foto: Henrik Henrikson.Ljusgården kallas Hjärtat och där finns ett café.

Vid höstterminens start 2004 öppnades en ungdomsverksamhet på kvällstid i Trollbodaskolan. Den riktade sig till 13-16-åringar och hade öppet två kvällar per vecka och var välbesökt. I den nya skolan införde man dessutom bland annat, i samarbete med Kulturskolan, instrumental musikundervisning. Man startade med blockflöjt, tvärflöjt och gitarr.Bilden visar skolans elever som på ett konstruktivt sätt arbetar tillsammans med ett projekt.
Bild: Wordpress.Men inte ens denna nya skola var helt felfri. Efter ett tag visade det sig att skolan både var för trång och hade för dålig ventilation. På Trollbodaskolan gick elever från sexårsverksamheten upp till nian på högstadiet. Skolan dimensionerades för 750 elever men 830 barn gick där. Ljudnivåerna i klassrummen var höga på grund av att väggarna inte gick ända upp i taket. En del väggar byggdes om, ända upp i taket, i de enheter där sexåringar gick. Men i och med att väggarna höjdes, stördes luftcirkulationen vilket ledde till sämre luft.
Foto: Henrik Henrikson.En bild av en brand i skolan 2002. Det blev en del skador på fasaden.

Bland de verksamheter som fanns i Trollbodaskolan var en fritidsgård, som var välbesökt och populär bland skolans elever. Men vintern 2006 var fritidsgården nedläggningshotad på grund av personalbrist. Då lade personalen om sina scheman för att rädda verksamheten. Under de två vardagskvällar i veckan som gården var öppen kom det 60-70 besökare som fikade, repade med band, spelade biljard och pingis. De hade även tillgång till skolans gymnastiksal. Fritidsgården var även en uppskattad mötesplats under avslutningskvällar.Vid Trollbodaskolan kan man hitta flera skulpturer. Tre flickor sitter lite utspridda på klipphällen. Kan ni se alla tre på bilden? De är i bemålad brons och gjorda av Lena Cronqvist. Dessa skulpturer uppfördes 2004.
Foto: Henrik Henrikson.Vid Trollbodaskolan finns också några klättervänliga skulpturer, gjorda av Göran Hägg. Det är en gorilla och en hund. Materialet är svart gjutjärn med inbränd linolja. De kom på plats 2005.

Göran Hägg (f.1949) är både målare och skulptör och har ofta ironisk eller skämtsam attityd till sina föremål och använder gärna föremål från ”folkhemmet” och bearbetar dem för sitt syfte. Hans verk finns bl.a. på Moderna Museet och museet i Borås.
Foto: Henrik Henrikson.En skola är ju alltid under ständig förnyelse. Här utför man några tillbyggnader på Trollbodaskolan 2016.
Foto: Katharina Sjöqvist.Biblioteket i Trollbodaskolan, med gott om plats att sitta och studera eller bara krypa ihop och läsa en spännande bok.Nicklas Lundblad berättade om sina minnen av Trollbodaskolan:
”Jag minns fortfarande fritidsrummet i den grundskola i Hässelby där jag gick, Trollbodaskolan. Där fanns pingisrum, och det gick att spela spel som kalaha och schack där. Det fanns små kortlekar med olika flygplan som man kunde använda för att spela mot varandra: man tog den specifikation (motorstyrka, längd eller något annat) som man trodde kunde slå motståndarens och tävlade i teknisk kapacitet på detta vis. Mycket märkligt.
Men än märkligare var fritidsrummets placering: i källaren, bakom två tjocka skyddsrumsdörrar. När jag en gång frågade den fröken som hade den fantastiskt otacksamma uppgiften att vara rastvakt i källaren sade hon att det var i fall det utbröt kärnvapenkrig.”
Foto: Henrik Henrikson.Trollbodaskolan nyttjade i början en särskilt anordnad gymnastiklokal i Åkermyntans centrum. Men så äntligen fick man en egen gymnastiklokal - Thomsonhallen.
Foto: Henrik Henrikson.Några bilder av Thomsonhallens insida. Vänster bild från HSK. Höger bild från luciafirandet 2014.Så slutligen några jämförelsekartor. Den första skolan, som var en paviljongskola, visas som ett kommande projekt på denna stadsplankarta från 1972.Samma område från en karta som visar hur det ser ut idag, med den nya skolan. I de närmaste omgivningarna har det byggts många villor.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.