Trollbodaskolan
text och foto: Henrik Henrikson

Trollbodaskolan byggdes 1974 och invigdes den 7 januari 1975. Arkitekt var Jan Gezelius. Namnet kommer av torpet Trollboda som låg i närheten.
Adressen är Pilörtsgränd 5 i Backlura i kvarteret Kaprifolium 2. Skolans bruksarea var 4860 kvadratmeter. I början hade skolan 125 elever och man behövde bara en klass för varje årskurs. Fram till 1991 var skolan en annexskola till Loviselundsskolan. Sedan blev den en egen enhet. Skolan fick en tillfällig paviljong 1977 som revs1994. I stället byggde man då en ny paviljong som bestod av en tvåvånings träbyggnad.

1995 gjorde man tillbyggnad av matsalen.

1998 hade man problem med mögel i skolan och man satte in en del åtgärder för att avhjälpa det problemet.

Skolan hade 2000/2001 cirka 860 elever.

Årsklasserna 7-9 gick 2000 - 2002 i den temporära paviljongskolan på Backluraskolans fotbollsplan på Svärdsliljevägen.

En brand utbröt vid tvåtiden på natten till den 6 maj 2001 i Trollbodaskolan. I den träkulvert som försörjer skolan med fjärrvärme hade någon anlagt en brand, som snart antände skolans fasad och övervåning.


Sommaren 2001 blev den första etappen av den nya Trollbodaskolan klar. Där rymdes bland annat kök, matsal, facksalar och bibliotek. Den sommaren revs skolans gamla huvudbyggnad och ett fritidshem, och på den platsen byggdes under 2002 etapp två i den nya Trollbodaskolan som kan ta emot 750 elever. Man förbereder dessutom att bygga ett idrottshus i anslutning till skolan. (foto: Henrik Henrikson)


Den nya skolan omfattar ungefär 7000 kvadratmeter. Arkitekt är Jack Pattison.

Man avser att i den nya skolan låta eleverna ta större ansvar och uppmuntra dem till egna initiativ med ökad kreativitet som följd.

Personalen består av omkring 130 personer. Skolan har klasserna 1 - 9 plus förskola.

Skolan har en egen hemsida: http://www.trollbodaskolan.stockholm.se


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.