De provisoriska skollokalerna i Hässelby gård
text och färgbilder: Henrik Henrikson

Tidigt under våren 1955 hade man börjat bygget av Loviselundsskolan, men på grund av ett tillfälligt byggstopp och andra restriktioner blev bygget hela tiden försenat. När höstterminen kom fanns det ännu ingen skola som var färdig att ta emot alla de nyinflyttade skolbarnen i stadsdelen. Ett tag befarade man att barnen skulle tvingas åka buss och tunnelbana till andra skolor i Västerort, vilket givetvis väckte våldsam kritik bland barnens föräldrar.

Svenska Bostäder gjorde en inventering i sina pågående byggen och man lyckades leta upp ett antal lokaler som man provisoriskt kunde inreda som skolsalar. Blivande lägenheter till exempel, kunde, efter lite ombyggnad, användas till skollokaler.

På Enspännargatan 16 till exempel blev lägenheterna ombyggda till klassrum. Ingången var från gaveln mot Enspännargatan. Barnen hade den närliggande bollplanen Ekotemplet som skolgård.

Henrik Henrikson berättar:
”Jag kom till Hässelby december 1955 som sjuåring. Började vårterminen 1956 i de provisoriska skollokalerna på Enspännargatan 16.

Minns de grå portföljerna av kraftigt papp med en massa små fack, där vi förvarade papperskort med bokstäver. Med de korten lärde vi oss att sätta samman bokstäver till ord. Portföljerna hade vi själva fått sy ihop med stadig tråd.

Skolgården låg en bra bit därifrån. Andra året, våren 1957, var skolgården belamrad med byggfuttar, då man uppförde bostadshus i närheten. Byggfuttar var vi vana vid - de fanns ju överallt i Hässelby på den här tiden. Under en hittade vi i gruset en mängd platta tuggummin utan omslag. Vi frågade oss inte hur de hade hamnat där, eller varför de inte hade några omslag, utan vi stoppade i oss och tuggade friskt.”

Denna bild visar ett av klassrummen på Enspännargatan 16. Eleverna går i andra klass.

Henrik Henrikson berättar:
"Skolfotografen kom en dag i maj 1957 och det var bara några dagar kvar till mors dag. I tredje bänkraden sitter från vänster jag (vid vita krysset), sedan Börje Caesar, sedan okänd, sedan Elisabeth Söderberg. I raden bakom mig sitter Roland Bryvall.
Trea från vänster i första bänkraden sitter Bengt Brusell i mörk tröja, och i raden bakom sitter hans tvillingbror Bertil Brusell, även han i mörk tröja. Några på högerkanten sitter och påtar på dukar i syslöjd (kanske till mors dag), andra ritar på grattiskort till mors dag, och några övar på välskrivning."

Bilden visar den källarlokal som var skolbarnens provisoriska matbespisning invid Enspännargatan 34. Där serverades barnen mjölk i småflaskor med sugrör och tre smörgåsar inslagna i smörpapper.

Lite längre ner i samma byggnad hade barnen sin gymnastiklokal.

Lars Carlsson berättar:
”Jag skulle som 7-åring börja skolan höstterminen 1957 och minns när pappa och jag gick till Loviselundsskolan för inskrivning. I augusti 1957 började jag i första klass. Hässelbygårdsskolan, liksom centrum, var då under byggnad och min första skola låg på Enspännargatan 16 där man inrett klassrum på båda våningsplanen med ingång från gaveln. Skolgården var en grusplan c:a 100 m bort åt nordost. Det fanns en skolmatsal i källaren på baksidan av Enspännargatan 34 och en gymnastiksal i källaren på baksidan av Enspännargatan 30. Mellan alla dessa platser fick vi i gå i led två och två under ledning av fröken.”
"Denna exemplariska disciplin hade inte vi i vår klass",
kommenterar Henrik. "När det var dags för frukostrast, så rusade vi vilt tjoande upp till matsalen där vi hungriga och uppspelta inordnade oss i någon slags kö innan vi släpptes in."

Dessa skollokaler användes under 1950- och en bit in på 1960-talet, och hörde organisationsmässigt till Loviselundsskolan. Några av barnen flyttade efter några år till de nya barackerna vid bollplanen - det som skulle kallas Ekebyskolan på Astrakangatan 81.

På Loviselundsvägen 22 inreddes till hösten 1955 sex klassrum i bostadshusets källarvåning. Barnen kom till sina klassrum genom att passera hyresgästernas matkällare. Huset var då ännu inte färdigbyggt, så barnen fick ta sig fram mellan diverse byggnadsbråte. Någon skolgård fanns inte, bara en 50 meter lång och fem meter bred gruslagd gång bakom huset. Alla sex klassrummen låg mot norr och de nybyggda betongväggarna som inte hade torkat ännu gjorde att luften i lokalerna var kall och rå. Trots sensommarens värme fick man i början av höstterminen ha värmeelementen påslagna för fullt. Rummen hade emellertid målats i vackra färger, och de fick ljuddämpande plattor och lysrörsbelysning i taket. En av lärarinnorna berättar:
"
Jag blev en smula överraskad när jag fick besked om det här provisoriet, men det ska väl gå det här också. Om jag åtminstone hade fått min svarta tavla, och en krok att hänga ytterkläderna på - och om inte klassrummet vore genomgångsrum till en annan klass. Nåja, det ska väl gå det här också..."

Tack Karl-Einar Löfqvist och Lars Carlsson för info.

(Förutom dessa provisorier i Hässelby gård hade Loviselundsskolan under 1950-talet tillfälliga skollokaler i Hässelby strand för de barn som var nyinflyttade där. De klassrummen låg i gatuplanet på Persikogatan 32-36, 56-58 och 66-68.)


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.