text: Henrik Henrikson 2017

Här, på Persikogatan 62 - 64 i Hässelby strand, låg en gång i tiden Optikerskolan.
På husgavelns fasad satt då en stor skylt som visade att skolan låg här. (Foto: Henrik Henrikson)

SOR:s optikerskola låg från början i Blackeberg, men där hade man alldeles för trånga lokaler. Man sökte länge efter acceptabla lokaler till en rimlig kostnad. 1959 fann man vad man sökte på Persikogatan och skolan flyttade till Hässelby strand.

På Persikogatan 62-64 fanns några lokaler i bottenvåningen som användes av Maltesholmsskolan. Några utrymmen var inredda för träslöjd, men de byggdes snabbt om, så att optikerskolan kunde flytta in. Nu hade optikerskolan utrymmen så att det räckte.

Där fanns både lärosalar, verkstadssalar och flera mindre rum för mekaniskt arbete. Dessutom hade man ett eget fotolaboratorium där man framställde undervisningsmaterial.

Optikerskolans nya lokaler invigdes i 1959.

Tack vare de nya lokalerna i Hässelby strand kan vi samtidigt ta emot tre grupper på 30 elever”, omtalade rektor Sandor.

Vid skolan fick eleverna genomgå så kallade deltidskurser på 4-6 veckor.

Lärare under tiden i Hässelby var Evert Jarde och Rune Dahlgren.

En man berättar på sin blogg 2007:
”Jag började i optikeryrket tidigt, som 17-åring. Det var då en lärlingstid på 4 år anställd hos en optikermästare. Under dessa 4 år skulle man gå 3 kurser på optikerskolan, först gick jag två gånger på skolan i Blackeberg och den sista kursen, vilken avslutades med gesällprov under en vecka, på skolan i Hässelby. Jag fick mitt gesällbrev med bronsmedalj i början av 1962. Under det sista året hade jag fått börja göra enkla synundersökningar under överinseende av en äldre optiker. Verkstadsarbetet hade alltså tagit den mesta tiden av utbildningen, men jag fick också lära mig att sälja bågar och föreslå lämpliga glas till kunderna.”

(Bild från Svenska Dagbladet)

För att bättre samordna utbildningen och göra den likartad i hela landet blev Optikerskolan i Hässelby fr.o.m. den 1 juli 1971, tillsammans med liknande specialskolor runt om i landet, en del av den nya gymnasieskolan.

Undervisningen fick till en början vara kvar i sina lokaler i Hässelby.

Den första optikerkursen i det nya gymnasiet startade 1971. De 16 eleverna gick hela sin utbildning i Hässelby. Den andra kursen, med 32 elever, gick sitt första år på samma plats. Sedan flyttades undervisningen helt över till Nya Elementars Gymnasium, och Optikerskolan i Hässelby avvecklades.


Efter det hyste lokalerna på Persikogatan under en period ett glasmästeri, för att senare byggas om till bostäder.

(Bild från Svenska Dagbladet 1971)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.