Maltesholmsskolan
text: Henrik Henrikson

Maltesholmsskolan ligger i Hässelby strand och är en grundskola med årskurser från förskola upp till sjätte klass. På lågstadiet är det 3 klasser i varje årskurs och på mellanstadiet är det 2 klasser i årskurs 4-5 och en klass i årskurs 6. I år 2013 är det 420 elever i hela skolan. (Foto:Henrik)

Skolan har fått sitt namn efter Maltesholm, en sommarvilla från slutet av 1800-talet som låg nere vid Mälarstranden. Det huset revs 1967. Det är faktiskt den villan som syns på skolans logga, vilken ritades på 1960-talet av reklamtecknaren Carl-Olov Zetterqvist.

Sommaren 1956 började Maltesholmsskolan byggas. Skolan ligger i kvarter Vällingklockan 2, Persikogatan 44 - 46. Etapp 1 byggdes 1956 - 1958 och etapp 2, som bestod av mellanstadie- och matsalsbyggnaderna, byggdes under 1958 - 1961. Arkitekt var Bengt Härlin. Bilden från Dagens Nyheter 1955 visar hur man tänkte sig skolan då.
Denna bild från Expressen 1956 visar det skogsområde där man skulle bygga Maltesholmsskolan. Jag var då sju år. Vi grabbar samlade på stubintråd, som vi hittade där man sprängt runt omkring i området. Jag grävde ner min "skatt" med stubintråd i skogen. Dagen efter var området avspärrat och man hade börjat gräva för den nya skolan. Min skatt gick förlorad eftersom jag grävt ner den precis där man börjat bygga Maltesholmsskolan.
Bilden visar skolavslutningen 1962 utanför den byggnad som innehöll matsal. I övervåningen hade man 1958 ordnat lokaler för en sjuksyster och tre tandläkare. Man visste inte i förväg när man skulle till tandläkaren, för då hade man kunnat stanna hemma den dagen. Nej, helt plötsligt i början av en lektion kunde fröken läsa upp tre namn och säga att de skulle gå upp till tandläkaren. Mycket godis och dåliga tandborstar gjorde att de flesta hade hål i sina tänder. Det som skrämde en mest var den fruktade borren - den tjöt och det gjorde helvetiskt ont när den pressades ner i tanden. (Foto: Anders Eriksson)
Den portal som fanns mellan klassrumsbyggnaden och slöjdbyggnaden för de elever som kom från Fyrspannsgatan och där omkring. (Foto: Anders Eriksson)
Matbespisningen på 1960-talet. (Foto: Karl Heinz)
Paviljongerna 1965 nedanför skolan på den plats som numera är en fotbollsplan. (Foto: Henrik)
Flickornas toalett vid den lilla skolgården. Det undanskymda och otrygga läget gjorde att flickorna inte gärna ville gå på toaletten under skoltid, och numera är toaletten avstängd och dörren igenmurad. Samma sak med pojkarnas toalett som låg i andra änden av skolgården. (Foto: Henrik)
Lagom till hösten 1963 placerades detta lodjur, huggen i röd Vångagranit, utanför huvudentrén. Skulptör var Georg Granmar. (Foto: Henrik)
Detta är några av byggnaderna vid lilla skolgården. Här går lågstadieeleverna. Jag gick här när skolan var nybyggd i slutet av 1950-talet. Min klass hade sitt klassrum till höger om porten längst bort. (Foto: Henrik)
Det var länge sedan som den stora fina klockan på matsalsbyggnaden kunde visa rätt tid. Visarna har försvunnit och ingen vet vart. (Foto: Henrik)
Stora trappan i skolans huvudentré i den norra delen av Maltesholmsskolan, den del av skolan som blev färdigbyggd lagom till höstterminen 1959. Här låg det då alldeles nya skolbiblioteket, som också var ett stadsbibliotek, öppet för allmänheten vissa tider. (Foto: Henrik)
Förskolan är den senast tillkomna byggnaden, och den ligger på lilla skolgården. (Foto: Henrik)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.