Lövstaskolan
Bild och text: Henrik Henrikson

Redan 1879 bedrev man undervisning i Lövsta, i en hyrd lokal. Det var en skola som flyttade mellan Lövsta och Görväln med fyra månader på vardera platsen. Detta pågick fram till 1884. Under ett år hade man sedan en provisorisk skola i Lövsta. Därefter fick barnen gå i en nybyggd skola i Långbacka. Men Långbackaskolan blev snabbt för liten. 1889 uppläts några rum i sopstationens marketenteri till provisorisk småskola. Samtidigt började man bygga på en mer permanent lösning. 1903 stod den nya skolan färdig – Lövsta Folkskola, även kallad Kyrkhamns skola.

Vid första skolstarten uppgick elevantalet till 128 barn fördelade på sex årskurser.

Denna bild, av en okänd fotograf, visar eleverna på Lövsta skolas skolgård.

Flickornas och pojkarnas scheman var olika. Flickorna förbereddes för att vara hemma och sköta hushållet, medan pojkarna lärde sig praktiska färdigheter som de kunde ha nytta av i yrkeslivet. Från och med vårterminen 1908 undervisade man i slöjd för pojkar.

Den mest använda läroboken var Läsebok för folkskolan. En av de viktigaste läroböckerna var annars Katekesen, denna 400 år gamla lärobok som användes i undervisningen ända fram till den nya läroplanens tillkomst år 1919. En tredjedel av skoltiden bestod på den här tiden av kristendomsundervisning. Det var mycket utantillinlärning av texter ur Katekesen och psalmer.

Byggnaden har ett underbart läge 25-30 meter upp på en höjd, med utsikt över Mälaren.

Bland Lövsta skolas elever kan nämnas Gunnar Sträng, som sedan blev Sveriges finansminister. Han och hans syster Edith gick i Lövsta skola i början av 1900-talet. Systern Edith fick så höga betyg att man bestämde att hon skulle få läsa vidare. Hon var skolans "klart skinande ljus. En prydlig och tilldragande flicka." Gunnar däremot fick inte läsa vidare utan skulle börja arbeta direkt efter folkskolan. Edith skulle läsa vidare till lärarinna. Tyvärr blev hon sjuk med en efterhängsen hosta som aldrig gav med sig. Man konstaterade TBC. Hon blev allt sämre och dog innan hon hann bli utbildad till lärarinna.

Med åren minskade antalet elever i Lövsta skola, då lövstaarbetarna började bosätta sig i Hässelby villastad och barnen kunde gå i Hässelbys Folkskola.

1939 lades Lövsta skola ned.

1944 fick den gamla byggnaden bli ungdomsgård för Spångas och Hässelbys ungdomar. Vatten och elektricitet drogs in. En av de två stora salarna i bottenvåningen användes som samlingsrum, den andra som sovrum för pojkar. Flickorna fick sitt sovrum en trappa upp, där man även hade inrett en gillestuga.

I en separat bostad bodde en vaktmästare. Ungdomsgården kallades Spångagården.

Här ser man hur skolgården ser ut i dag.

Fram till 1975 låg skolan på mark som tillhörde Järfälla kommun, men då överfördes området till Stockholm. På 1980-talet ville Moderaterna riva skolan och bygga nytt, men som tur var genomfördes inte denna vansinniga idé.

I stället blev Gunnar Strängs gamla folkskola plats för flera konstnärer och poeter.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.