När vi fick lediga lördagar i skolan
(text och bilder: Henrik Henrikson)

Under alla tider hade skolbarn i Sverige gått i skolan sex dagar i veckan. Man var bara ledig på söndagarna. Det var samma sak för alla arbetare som också jobbade från måndag till lördag och bara var ledig en dag i veckan.

Men så i början av 1960-talet började allt fler arbetare få femdagarsvecka med lediga lördagar, och då började man diskutera om inte också skolbarnen skulle kunna ha lediga lördagar.

Jag gick på den tiden i Hässelbystrandskolan som bara var något år gammal, när förslaget om lediga lördagar kom upp för diskussion. Så på våren 1963 planerade man att på prov försöka med femdagarsvecka i några av Stockholms skolor. Det diskuterades ivrigt om detta i skolan och på skolgården, och vi elever var mycket förväntansfulla inför denna möjlighet att få ännu en ledig dag varje vecka.
Bilden visar mitt skrivbord vid fönstret där jag gjorde mina läxor våren 1963. Utanför kan man skymta den kiosken som låg på Melongatan på den tiden.
Det var då, i april 1963, som vi fick en försändelse från vår rektor:

Till elever och målsmän.

Som bekant börjar i maj månad försök med 5-dagarsvecka i Stockholms skolor. Lördagarna 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 samt 8/6 blir fria från undervisning (lördag 1/6 är pingstafton och ingår i de allmänna lovdagarna). För att inte lördagens lektioner ensidigt skall drabbas av arrangemanget kommer ett system med s.k. vandrande lördagar att tillämpas. Detta innebär, att lördagsschema läses på veckans andra dagar enligt följande: tisdag 30/4, torsdag 9/5, måndag 13/5, onsdag 22/5 samt fredag 31/5.

Dock är att märka, att ingen inskränkning i ordinarie lektionstider kommer att äga rum de dagar lördagsschema läses, utan att återstående lektioner för denna dag läses i den omfattning schemat anger.

Ex. tisdag 30/4 läses efter lördagsschema så långt det räcker. Därefter läses efter tisdagens ordinarie schema.

Så uttrycker jag en förhoppning om att försöket måtte utfalla till alla belåtenhet.

Undertecknat
Lennart Klintestam,
rektor för Hässelbystrands rektorsområde

På lördagarna gick vi alltid färre lektioner än de övriga dagarna, så vi hade trott att vi skulle få gå hem tidigare de dagarna vi hade ”vandrande lördag” mitt i veckan, men så bra var det ju förståss inte. Efter lördagstimmarna återgick vi till ordinarie schema de timmar som var kvar av dagen. Det tyckte vi elever var småsnålt och elakt uträknat av lärarna.

Bilden visar mig och min lillebror Torbjörn det året.

Provet med lediga lördagar i Stockholms skolor utföll med gott resultat och redan till höstterminen 1963 infördes lediga lördagar i de flesta av Hässelbys skolor. På några skolor fick man dock inte lördagsledigt förrän efter 1967.

När det gäller Sverige i sin helhet var det först under 1969 som femdagarsveckan hade genomförts i samtliga skolor.

Bilden visar en teckning som jag gjorde under någon lektion, när det läraren berättade var ointressant och föga inspirerande.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.