Enligt stadsplanen 1953-1954 så var kvarteret Blindfönstret 5 reserverat för allmän bebyggande, på vilket skulle uppföras en småskola. Det blev två paviljonger för lågstadiet. Du kan se de två gula rektanglarna som jag ritat in i skogspartiet mellan husen uppe till vänster på bilden.Det här är paviljong A, den västra,
med två entréer till de fyra klassrummen.


Så här såg paviljong B ut. På bara en vecka i mitten av augusti 1959 monterade man ihop de färdiga modulerna på skoltomten mitt i kvarteret Blindfönstret 5.Varje paviljong innehöll fyra klassrum. Den västra paviljongen innehöll fyra klassrum samt lärarrum med pentry, expedition, materielrum, städskrubb, toaletter jämte undercentral för värme. Den norra paviljongen upptog likaså fyra klassrum samt materielrum, städskrubb och elevtoaletter.När Hässelby gård var en nybyggd stadsdel på 1950-talet rådde det stor brist på klassrum till alla de nyinflyttade skolbarnen. Man byggde därför flera tillfälliga paviljongskolor. Ekebyskolan var en sådan provisoriska skola. Den fanns mellan 1959-1993 och låg på Astrakangatan 81.

Den 27 augusti 1959 kunde man läsa i tidningen Västerort:
”I förra veckan stod det bara en flaggstång på den nya skoltomten i Hässelby gård – nu finns där helt färdiga paviljonger med 8 klassrum, lärarrum och expedition.”

Längst till vänster på detta flygfoto kan man se den nya skolans envånings paviljonger.
Foto: Arenbergs flyg.1954 bestämdes att Hässelby gård skulle få två fasta skolor (Hässelbygårdsskolan och Loviselundsskolan). Utöver det behövdes två mindre tillfälliga skolor, dels västra, som fick heta Daltorpsskolan , dels den norra, som fick namnet Ekebyskolan. Skolmåltidssal och gymnastiksal hade Ekebyskolan till att börja med i tillfälliga källarlokaler i de intilliggande hyreshusen.

Tomten hade en total areal av c:a 5 700 kvadratmeter. Bebyggelseytan var emellertid i gällande stadsplanebestämmelser begränsad till c:a 3 000 kvadratmeter. Med hänsyn till kravet på klassrummens väderstrecksorientering och önskvärdheten av att erhålla en sammanhängande lekgård var det lämpligt att dela upp lokalerna på två paviljonger. Paviljongerna lades parallellt med den västra, respektive norra tomtgränsen med ett inbördes avstånd av 18 meter.Lars Carlsson berättade om när han gick i Ekebyskolan:
"Till höstterminen 1959, när jag skulle börja tredje klass byggdes paviljongerna vid Astrakangatan 81. Då hade paviljongerna inget namn utan "Ekebyskolan" tillkom senare, men jag vet inte när. Min 2:a och en parallell 2:a flyttade då till de nybyggda paviljongerna och blev 3:or. Några nya elever tillkom i 3:an. Det fanns en skolmatsal i källaren på baksidan av Enspännargatan 34 och en gymnastiksal i källaren på baksidan av Enspännargatan 30. Mellan dessa platser fick vi i gå i led två och två under ledning av fröken. Jag vill minnas att vi organisatoriskt hörde till Loviselundsskolan. Vi åt inga måltider i Hässelbygårdsskolan.”

Men några år senare fick eleverna i Ekebyskolan äta i Hässelbygårdsskolans matsal. När Hässelbygårdsskolan byggdes, så hade man lagt matsalen så långt västerut som möjligt, så att barnen i Ekebyskolan inte skulle behöva gå så långt, när de hade lunchrast.

På bilden ser vi Ekebyskolan fotograferad från taket på höghuset Enspännargatan 10.
Foto: Anders Löfqvist.På kortsidan av paviljong B fanns elevernas toaletter. Som alltid fick flickorna fler toaletter, fem stycken, mot pojkarnas två. Pojkarna hade också en kissränna. Flickorna fick två handfat, och pojkarna endast ett.En solig skolavslutningsdag på Ekebyskolan 1961, och alla flickorna hade sina finaste sommarklänningar.
Bilden är inskickad av Inger S Andersson.På ett lite grumligt flygfoto från 1964 kan man se Ekebyskolan inne bland bostadshusen. Skolan var annex till Hässelbygårdsskolan mellan åren 1959 – 1968, Loviselundsskolan 1968 – 1975 och tillbaka till Hässelbygårdsskolan 1975 – 1993.
Foto: Gustaf Persson.Fyra flickor på sin första skoldag 1962. De står framför ingången till deras klassrum. Bilden är inskickad av Berith Johansson.
Den högra bilden från 1968 visar en av skolans lärarinnor, Anita Olsson.Första klass i Ekebyskolan 1962.Ytterligare en skolklass från Ekebyskolan. Året är 1965 och fröken heter Gerd Svennilson.Under 1970-talet minskad elevantalet i området. Mellanstadieeleverna från Ekebyskolan flyttades till Loviselundsskolan, så endast lågstadieeleverna gick kvar. Avveckling av Ekebyskolan skulle ske på 1970-talet, men de oväntat stora ökningen av elever i Smedshagsområdet gjorde att skolan fick vara kvar ett tag till.
Foto: Hasse Persson.Vänster bild: Våren 1980 öppnades ett fritidshem på Ekebyskolans tomt.

Höger bild: Det nya fritidshemmet syns nere till höger. Skolans två paviljonger fanns fortfarande kvar.Det nya fritidshemmet, som man byggde på Ekebyskolans tomt.Framåt 1980 var paviljongerna i så dåligt skick att de behövde en rejäl renovering, men ombyggnaden sköts upp år efter år. 1983 bestämde man sig i alla fall för att bygga om paviljong A till ett fritidshem. 1992 såldes skolan till gatukontoret och paviljongerna revs.I kvarteret Blindfönstret 5 byggdes 1996 på den tidigare skoltomten 20 lägenheter för personer som behöver extra vård. Namnet har man återanvänt. Det heter nu Ekeby gruppboende.
Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.