Ekebyskolan
text: Henrik Henrikson

Denna provisoriska skola fanns mellan 1959 – 1993 och låg på Astrakangatan 81 i kvarteret Blindfönstret 5. När man 1954 skissade på Hässelby gårds behov av skolor bestämdes att Ekebyskolan skulle få nio klassrum för lågstadiet.

Skolan byggdes 1959 och bestod av två paviljonger för låg- och mellanstadiet. Varje paviljong innehöll fyra klassrum. Dessutom en ekonomibyggnad. Administrativt hörde skolan till Hässelbygårdsskolan, och det var där som Ekebyskolans elever fick äta sina måltider. Skolan var annex till Hässelbygårdsskolan mellan åren 1959 – 1968, Loviselundsskolan 1968 – 1975, Hässelbygårdsskolan 1975 – 1993.

Den ena paviljongen byggdes om till fritidshem 1983. Skolan lades ned 1993, paviljongerna revs och området är i dag bebyggt med bostadshus.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.