Backluraskolan
text och bild: Henrik Henrikson


Backluraskolan ligger på Brunklövergränd 12
i kvarteret Bigarråen 1 i Hässelby villastad.

Arkitekten som ritade skolan hette Nils Johansson och man byggde skolan 1971. Det var vid den tiden som hela området bebyggdes med villor och radhus.

Backluraskolan har en bruksarea på 4962 kvadratmeter. Det första skolåret tillhörde skolan till Maltesholms rektorsområde, för att därefter höra till Hässelby Villastads rektorsområde. Efter 1991 är Backlura skolan en egen enhet.

I november 1998 beslutades att Backluraskolan inte längre skulle ha någon högstadiedel, utan endast låg- och mellanstadier.

Som en provisorisk lösning på trångboddheten i den grannskola som fick alla högstadieelever utökades Backluraskolan hösten 1999 med flera paviljonger. Dessa gula träbyggnader hyrdes av SISAB och förlades på skolans fotbollsplan. Där fick elever i klasserna 7-9 från Trollbodaskolan tillfälligt gå. De hade sina egna lokaler i de nybyggda paviljongerna, men fick disponera Backluraskolans matsal för sina måltider.

Backluraskolans elever fick i gengäld använda någon lokal i paviljongerna för undervisning i hemkunskap.

Lagom till höstterminen 2002 kunde paviljongerna rivas och Backluraskolan fick tillbaka sin fotbollsplan. En av paviljongerna, den grå, fick stå kvar.


Denna sista av dessa paviljonger har fått stå kvar ända fram till 2009.
Den innehöll rektorsexpedition, skolhälsovård och personalutrymmen.
Sommaren 2009 rivs denna sista paviljong, som låg vid fotbollsplanen.

Backluraskolan med sin lite säregna arkitektur ligger vackert grupperad
i en frodig och omväxlande villastadsnatur.

Nu finns på Backluraskolan klasser från förskola upp till sjätte klass. Där går ungefär fyrahundra elever. I skolan finns särskoleundervisning. De flesta eleverna är födda i Sverige och bor i närområdets radhus och villor.

Till skolan är knutet fritidshem på Brunklövergränd 18. Dessutom fritidshemmet Liljan på Brandliljegränd 3. Fritidshemmet på Brunklövergränd 12 finns inte kvar längre.

Enligt skolan så inriktar man studierna på kultur och natur, och man lägger särskilt stor vikt vid matematik och språken svenska och engelska.

På kvällarna har det funnits musikundervisning med kurser för såväl bleckblåsinstrument som keyboard.

För att kunna driva Backluraskolan har man personal på upp till 60 personer.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.