New Life Church i Hässelby villastad

Hösten 2011 etablerade sig New Life Church i Hässelby. New Life är en baptistförsamling med ungefär 350 medlemmar i Stockholmstrakten. Den grundades 1993 som en del av Evangeliska Frikyrkan. Man fick för några år sedan Stockholms läns landstings pris för sitt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Man inriktar sig speciellt på den mångfald av människor och kulturer som finns i Hässelbyområdet. Förutom på svenska har man sina gudstjänster därför även på engelska.

New Life Church Hässelby har övertagit Bergskyrkans byggnad på Kråkvickergränd 1 i Hässelby villastad. Där har man verkat sedan sommaren 2012.

Varannan vecka har man gudstjänster på söndagarna klockan 15. De söndagar man inte har någon gudstjänst i Bergskyrkan i Hässelby hänvisar man till New Life-kyrkan i Alvik.

Bilden visar hur kyrkan ser ut i november 2012. Man har låtit namnet Bergskyrkan vara kvar. Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.