Konsten i Hässelby villastad

(text och bilder: Henrik Henrikson)

Detta är Hässelby villastads kyrka, som invigdes 1939. Väggmålningarna i kor och långhus är utförda al secco av professor Olle Hjortzberg. Motivet på korväggen visar Kristus som predikar för människorna. Och till höger syns målningen "Låten barnen komma till mig" ovanför dopplatsen.
Olle Hjortzberg har även utfört målningarna på kyrkans predikstol. De ska föreställa Kristus och de fyra evangelisterna.
Entréportarna till Hässelby villastads kyrka är klädda med kopparplåtar, konstnärligt utformade av skulptören Ivar Johnsson. De båda handtagen pryds av figurer av Jesaja och Paulus.
Intill kyrkan ligger Hässelby villastads skola. Vid huvudentrén till skolans nya del finns denna portal utan namn. Det är tre trädstammar i betong och ovanför en stiliserad grön trädkrona av plåt. Konstverket är gjort av Mikael Göransson. Portalen kom på plats 1998.
I samma närhet ligger Hässelbyhallen. På en av hallens ytterväggar finns denna relief , "Molekylstruktur", av Lars Englund. Det är ett fritt hängande verk i stål.
Samma konstnär, Lars Englund, har gjort detta konstverk i aluminium. Det kallas "Brunn" och återfinns vid Hässelby villastads skola. Det kom på plats 1969.
Vid Trollbodaskolan kan man hitta flera skulpturer. Tre flickor sitter lite utspridda på klipphällen. Kan ni se alla tre på bilden? De är i bemålad brons och gjorda av Lena Cronqvist och uppfördes 2004.
Vid Trollbodaskolan finns också denna klättervänliga hund, gjord av Göran Hägg. Materialet är svart gjutjärn med inbränd linolja.
Även denna lika klättervänliga gorilla är gjord av Göran Hägg och finns vid samma skola. De här två skulpturerna, Hund och Gorilla, kom på plats 2005.
Denna lilla bronsstaty heter "Stegrande häst". Den är gjord av Domenico Inganni. Ni finner den intill en gångväg norr om Älvdalsvägen 45 i Hässelby villastad. Den är från 1989.
Nu tar vi oss till Smedshagsskolan. Där finns denna filosof-tron av ljus granit. Nedtill sitter två små nakna gubbar i brons. Verket kom på plats 2013.
De två gubbarna kryper ihop med uppdragna ben och huvudena vilande mot knäna. Med sina plirande ögon och stora näsor försöker de skydda sig så gott som möjligt mot kylan. Det är Sture Collin som med sitt speciella formspråk gjort detta verk.
Totem av Lennart Andersson står i en skogsdunge norr om Smedshagsskolan, nära en lekplats.
Totempålen, som av trä, verkar krönas av ett örnhuvud.

Lennart Andersson har sin ateljé i Kyrkhamn, där han etablerade sig redan 1970-talet. Han har även gjort den blå ormen i Hässelby gårds centrum.

Så en konstverk som inte finns kvar längre. Denna bild från 1962 är den enda jag har tagit där jag fick med denna skulptur. Om ni tittar till höger om mannens huvud så skymtar man skulpturen "Ungdom, styrka, smidighet" vid Hässelby strandbad. (Bilden visar för övrigt min lillebror Torbjörn när han var sju år och till höger om honom hans mor och far.)
Detta vykort visar skulpturen vid Hässelby strandbad lite tydligare. Konstnären Arne Jones skapade den till världssportutställningen på Djurgården 1949. Sedan köpte strandbadets ägare Elis Falk konstverket och placerade det på Hässelby strandbad. Numera finns skulpturen i en park intill en herrgård i Skåne.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.