Sascha Bolin var konstnär som bodde på Hässelby slott, i trädgårdsflygeln, den som ligger närmast kolonilotterna. Där hade han en lägenhet som låg i markplanet under tornet. Han cyklade ibland omkring i den närmaste omgivningen för att finna motiv.

Detta fotografi är från 1945.
Jag har tidigare visat Sascha Bolins målningar av själva slottet, men här är ytterligare en målning av Hässelby slott som jag hittat nyligen. Den föreställer en del av flygeln som han bodde i. Målningen är från 1942.
Som jämförelse har jag tagit med en bild från 1960, fotograferad av af Petersens.Inte långt från slottet ligger smedjan, vilken Sascha Bolin målade av flera gånger. Denna tavla är från 1943.Även denna målning av smedjan är från 1943. På fotografiet som jag tog 2015 ser man att Sascha inte varit helt detaljtrogen beträffande fönstrens placering.”Landskap i Hässelby” står det på baksidan av denna målning. Jag köpte den på en auktion. Det framgår inte exakt var Sascha har stått när han målade detta motiv, men nog ser det ut som landskapet från Ormängen ned mot Mälarstranden.Detta är, enligt Sascha, sommarstugan Maltesholm, som låg nere vid stranden. Han målade denna tavla 1954.Sascha Bolin målade många tavlor med ”strandmotiv”, men han specificerade aldrig exakt var han suttit när man målade dessa strandbilder. Eftersom han bodde på Hässelby slott, är det rimligt anta att han, åtminstone några gånger, gått ner till stranden nedanför slottet och avbildat naturen där.
Det här är en typisk målning med strandmotiv, som mycket väl kan ha målats vid Mälarstranden nedanför slottet.På denna målning har Sascha Bolin för ovanlighetens skull avbildat den moderna bebyggelsen. Tavlan är från 1953 och heter ”Vällingby byggs”. Målningen är 51x36 cm, och är utförd i kol och oljefärgslasyr på pannå. Motsvarande motiv har jag, för jämförelsens skull, plockat fram från Google map.Här är samma tavla i delförstorning. Sascha har suttit där Jämtlandsgatan går idag när han målade detta motiv. I dag är fältet i förgrunden bebyggt med industribyggnader.Denna oljemålning är från 1959. Sascha Bolin har här återgett bebyggelsen i Vinsta, och tavlan heter ”gammal bebyggelse i vinsta från 1517”.

Riktigt så gammal är inte bebyggelsen i Vinsta, men en av ägarna till gården var Svante Stensson Sture, och han var född 1517. Han var son till riksföreståndaren Sten Sture den yngre, och förutom att han var ägare till Vinsta gård, så var han känd för att vara inblandad i maktkampen om rikets krona, sedan den danske Kristian blivit störtad.
Detta är alla de tavlor av Sascha Bolin jag hittat som är målade i Hässelbys omgivning.

Här står Sascha Bolin vid en av sina målningar av Hässelby slott.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.