En plan från 1955 visar var man tänkte placera Hässelbygårdsskolans aula.
När Hässelbygårdsskolan detaljplanerades gjorde man det originella beslutet att skolans aula med plats för ca 320 personer skulle förses med sådana anordningar att den också kunde användas som stadsdelens biograf.
Därför placerades lokalen så att den även fick en entré från Hässelby gårds centrum.

Aulan och den delen av skolan som är hopbyggda är markerade med gult. Torpet Loviselund låg nästan där nu Prisma-lokalen ligger. Torpet är markerat med rött. Man kan också se den gamla Hässelbyvägen som går diagonalt över Hässelbygårdsskolans skolgård.
En bild tagen några dagar innan invigningen av Hässelby gårds centrum. Vid nr 1 har man precis börjat bygga biografen Prisma. Nr 2 visar den blivande ungdomsgården. Nr 3 är den delen av Hässelby gårdsskolan som är färdigbyggd. Vid nr 4 går tunnelbanan.
Bild: Expressen 20 maj 1959.


Ett flygfoto från 1959 visar den plats där man börjat grundläggningen av bland annat biografbyggnaden.
Foto: Oscar Bladh.


I december 1959 hade man kommit så här långt med bygget. Aulans sluttande plan, som just är färdiggjutet, syns i förgrunden.
Bild: Tidningen Västerort.


Det är arkitekt Stig Åkermark som har ritat biografen, liksom hela Hässelbygårdsskolan. Byggherre var Stockholms skolförvaltning.

Skolans aula, som syns till höger i bild, skulle få plats för cirka 320 personer. Den skulle också användas som skrivsal vid prov. Jag kommer ihåg att när vi i vår klass hade en skrivning i aulan, så hakade man på specialdesignade skrivbord över ryggstödet på bänkraden framför så att man fick en plats att skriva på. Skrivborden placerades så glest så att man inte skulle kunna tjuvkika på någon annan. Det blev då 64 skrivplatser i hela aulan.

Eftersom aulan också skulle användas som biograf fick lokalen en ganska exklusiv inredning med stoppade fåtöljer och vackra textilier. Bioduken blev 3x7 meter så att man kunde visa det modernaste på den här tiden - – CinemaScopefilmer. Bilden är från 1960.Den 21 november 1960 invigdes biografen. Hässelbygårdsskolan blev den första skola vars aula kontinuerligt kom att användas för kommersiella bioföreställningar vid sidan om sin egentliga uppgift att vara samlingssal för eleverna. Alla veckokvällar utom torsdagar skulle det visas film i Prismalokalen. Torsdagskvällarna var reserverade för skolans föräldraförening.
Vänster bild är från Svenska Dagbladet och höger bild från Dagens Nyheter.


Prisma invigdes måndag 21 november 1960 klockan 19.
Premiärfilm var komedin ”Av hjärtats lust” med Jarl Kulle.


Biografen var förståss fullsatt till sista plats vid premiärföreställningen. Besökarna förärades var sin röd nejlika, och i mottagningskommittén som stod och bockade i entrén märktes Europafilms filmchef direktör Seth Carlsson.
Lars Ekborg, scensminkad och klar för snabb färd till Folkan vid Östermalmstorg, läste i iltempo en prolog, och med ett par trumpetfanfarer av flygare från F8 i Barkarby förklarades Prisma invigd. Ridån gled åt sidan, och publiken kunde konstatera att biografen hade en rejäl scen framför den stora Cinemascopeduken, där man kunde spela både pjäser och revyer.

Höger bild: En biobiljett från Prismabiografen, inskickad av Kjell Bävergren. Priset var då 5 kronor och 50 öre.En bild av originalridån, som hade formgivits av konstnären Tor Hörlin. Bilden är från en VHS-inspelning som Nina Isacsson gjorde 1986. Den specialdesignade ridån fanns där sedan i många år, till glädje för alla biobesökare under alla år. Men med tiden blev tyget allt sprödare, och det började efter ett trettiotal år spricka i veck och sömmar.

Nina berättade: ”Ridån gick sedan helt förlorad, då tyget vart så skört att den rasade ner och föll bara i bitar. Den var omöjlig att rädda, så skolan köpte en begagnad ridå i röd sammet. Den var med tills renoveringen 2004. Sedan beställdes den nuvarande ridån av staden efter det.”Några interiörbilder från 1983. Bilderna är skärmdumpar från en videofilm som Nina Isacsson gjort.

Det fanns en heltäckande matta i gångarna fram till 1981. Sedan var gångarna utan gångmatta, bara vinylgolvet i hela salen. Den vänstra bilden visar den tomma scenen och filmduken. Nedtill vänster syns ett av de lösa skrivskivorna i trägult, som användes när Hässelbygårdsskolans elever hade provskrivningar i lokalen.

Den högra bilden visar salongen med de 375 fåtöljerna och det sluttande golvet. Upptill syns de små gluggarna i projektorrummet.Över entrén mot torget anordnades ett skärmtak med biografens namn ”PRISMA” i stora bokstäver ovanpå.
Det var sommaren 1960 som man hade utlyst en tävling i tidningen Västerort om vad biografen skulle heta.
Namntipsen var många: Källan, Virveln, Vågen, Lagunen, Snäckan, Applåd, Fasetten, Fonden, Rondo, Triumf, Hasseln, Slottsbio, Västergök.
Endast Källan och Vågen har samlat ett större antal förespråkare. Prisma föreslogs av ett par personer. Men juryn valde ändå Prisma. Det var ett lättsagt och trevligt namn med associationer till filmens mångfasetterade och färgrika värld. Det segrande förslaget hade insänts av hr Birger Lindström i Hägersten som fick 100:- i belöning.

På bilden, som är tagen av mig 10 januari 1961, visar från höger min lillebror Torbjörn, vår mor och Torbjörns far Valle. Detta är den allra äldsta bilden som finns av Prisma-skylten.Vänster bild från 1961 är inskickad av Anders Nilsson och höger bild från 1964 är inskickad av Eva Markström.

Göran Tjerneld berättade om sina minnen från biografen på 1970-talet:
"Många filmer har man sett där. När man inte fyllt 15 så gjorde man tappra försök att komma in på barnförbjudna filmer. Ibland gick det inte alls. Vakten frågade hur gammal man var och snabbt svarade man "15 så klart". Sen kom följdfrågan "vilket datum är du född?" och då var man inte alltid snabb nog utan stakade sig varvid vakten log och sa "gå hem du unge man". Sur vankade man då hemåt. Men ibland lyckades man och då var man riktigt nöjd."Till en början sköttes biografverksamheten av Europafilm, men från och med april 1973 tog Västerorts kulturkommitté över driften. Därmed kunde Prisma överleva biografdöden, som utplånade många förortsbiografer under 1970-talet.
Bilden är från tidningen Västerort 1964.


När Europafilm avvecklade biografen 1974 plockades skylten ned och såldes till en biograf i Hudiksvall med samma namn.

Robert Thonander berättade:
"Under 1970-talets första del (enligt min kompis Lerta) när biografen Prisma visade lång-långa filmer med paus i mitten för besökarna brukade ungdomar i tonåren smita in gratis när pausen var slut och andra delen av filmen skulle visas. Under Prisma fanns två stycken lokaler som hyrdes av rockband fram till renoveringen 2003."

Prisma blev bio igen under hösten 1980, åtminstone under torsdagar. Då visade Västerorts kulturkommitté kvalitetsfilm. Första föreställningen blev 2 oktober 1980 kl. 19:30. Då visades Norman Rae.
Prisma kunde då ta 350 åskådare, men det kom bara runt 50 personer på torsdagskvällarna då det var föreställning. Det gick inte ihop ekonomiskt och torsdagen 6 december 1984 tog biografen Prisma farväl av sin biopublik genom en gratisföreställning av filmen Ömhetsbevis.
Foto: privat.Man hade ju sålt Prismaskylten till en biograf i Hudiksvall. Där tyckte man emellertid inte att den gamla skylten från Hässelby dög, så man slängde den och lät tillverka en ny. Detta visste man inte om i Hässelby, så när biografen i Hudiksvall skulle läggas ned sommaren 1985, frågade Prismaföreningen i Hässelby om de skulle kunna få tillbaka skylten. Ja, det gick väl bra, men då måste man hämta den senast dagen efter. Styrelseordförande Leif Berggren berättade att en i föreningen snabbt åkte upp och hämtade skylten. Att det var fel skylt hade ingen den blekaste aning om.


Så i oktober 1985 monterades skylten upp på taket till biografen i Hässelby. Någon tid senare fick bokstäverna blåmålade kanter.

Kulturföreningen Prisma planerade att dra igång filmvisningar i lokalen igen. Det var ett 20-tal entusiaster som vill blåsa liv i biografen. De öppnade Prisma i september 1985 och man började visa matinéfilmer. Detta höll man på med till 1989, då man fick stänga igen verksamheten. Nu var det inte brist på pengar, utan man fick inte ihop tillräckligt med frivilliga som ställde upp.
Foto: Jan Gustavsson.Inga Granlund (s) lade den 1 oktober 1990 en motion om att ”före detta biografen som idag används som samlingslokal av skolan skulle rustas och byggs om så att den går att använda som ett ”mini-fryshus” för det lokala föreningslivet och som repetitionslokal för musikband”.

Sommaren 2003 hade man påbörjat denna upprustning. Prismas glasentré var helt igenspikad med masonitskivor, och fasaden till skolbyggnaden, som är hopbyggd med Prisma, var täckt med en byggnadsställning. En skylt meddelade: ” SISAB moderniserar Prisma som ett stadsdelsförnyelseprojekt”.
Under sommaren och hösten 2003 renoverades alltså Prisma och lokalen fick denna gång 316 platser. Verksamheten drevs nu av biografkedjan Eurostar. Fredagen den 4 mars 2005 var det världspremiären av filmen ”165 Hässelby”.
Fotograf: Henrik Henrikson.Redan tre år senare - 2008 -
Var det åter igen dags att stänga biografen.
Eurostar lade ner sina filmvisningar
på grund av lönsamhetsproblem.


Biografen Prisma har alltid, ända sedan början, även använts av Hässelbygårdsskolan som aula och teaterscen. När skolan 1993 fick Sveriges första musiklinje, och en musikalgrupp, så började man använda biografen som övningsscen för eleverna.
Foto: Henrik Henrikson 2013.


Första året 1993 bestod denna musiklinje av 31 elever i årgång 7. För dem hade man bland annat byggt en stor spegelklädd danssal med parkettgolv i källaren.

Här är några affischer till några av elevernas musicals under åren: Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – 2007, och Oliver! från 2009.Dagens efter Lucia 2013 utbröt en brand på taket till Prisma. Det var en allvarlig brand, men skadorna begränsades till taket på utsidan. Ett tag såg det illa ut. Innan man hade fått full kontroll över branden tänkte man riva hela foajén. Det är den del som ligger mellan biografen och övriga skolan. På så vis skulle man förhindra branden att sprida sig över till skolbyggnaden. Elen blev utslagen i Prisma och det uppstod en kraftig röklukt inne i lokalen. Det verkade ha börjat brinna i en lufttrumma på taket. Det var troligen ett elfel. Byggnaden var ju ändå över 50 år gammal.


Dagen efter branden var man uppe på taket, besiktigade skadorna och såg till att allt var släckt.
Foto: Henrik Henrikson.


En bild från 2015. Några elever på musikallinjen i Hässelbygårdsskolan gör reklam för sin skola och den musical som planerades det året.


Prismalokalen ägs numera av Hässelbygårdsskolan, används idag till dramaundervisning och av Hässelbygårdsskolans musikklasser.
Foto: Henrik Henrikson 2016.


Musikalen Spring Awakening bygger på en pjäs som skrevs redan 1891 av den tyske författaren och satirikern Frank Wedekind, men då var så kontroversiell att den förbjöds.
Detta är bilder från musicalen Spring Awakening som uppfördes på Prisma hösten 2018.


Denna bild är också från musicalen Spring awakening från hösten 2018. I centrum för handlingen var tolv ungdomar som tog sina första steg in i vuxenvärlden. Där fanns exempelvis en tjej som fick göra abort för att inte mamman berättat hur barn blir till, och en pojke som inte lyckades i skolan och därför mådde fruktansvärt dåligt.


Min bild från 1961 användes i en artikel 2019, där man skrev om att man skulle försöka återställa biografen till sitt ursprungliga skick.

Maria Bratt från Skolinspektionen berättade för mig våren 2019:
"Prisma ska så småningom renoveras. Varsamt och efter sitt ursprung men med uppdaterade moderna isolerglas. Allt ska i princip bevaras men vissa partier ska bytas pga de inte tillhör ursprunget. Vi har upptäckt att entrépartierna är senare monterade (någon gång i början av 2000-talet) och inte tillverkade som enligt de befintliga dörrpartierna från 1960-talet. Vi letar febrilt efter ritningar i stadsarkiv och bilder på Prisma entrépartier vilket visar vara svårt att finna. Det enda bra vi hittat är denna bild från dig. Vi skulle så gärna vilja få ta del av denna bild från 60-talet."

Jag svarade att de givetvis fick använda min bild och bifogade en högupplöst kopia. Dessutom tipsade jag om en tidningsartikel i Dagens Nyheter där det finns en bild av biografen i samband med invigningen.

Maria svarade: "Stort tack Henrik. Vad skulle vi göra utan er som brinner för fotografering och sin barndomsstad. Underbart."Mycket har som synes hänt under årens lopp, och vem vet, kanske Prisma åter kan öppna som biograf för allmänheten, någon gång i framtiden.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.