Spår efter hus i Karl Bondes skog.
text och bilder: Henrik Henrikson

För mycket länge sedan fick jag en fråga från Teresia. Hon skrev: "Jag har en fråga om du känner till någonting om husgrunden i Carl Bondes skog (innanför Stockholm Entreprenads område vid busshållplatsen)?" Många andra har frågat samma sak.
Karl Bondes skog är ett vildvuxet område utmed Lövstavägen, på gränsen mellan Hässelby gård och Hässelby villastad. Det är mest tallskog, men också lövträd, till exempel en del bokträd. Närmast Lövstavägen växer det mest sly. Flera grunda diken går genom området, som före 1950-talet var öppen åkermark. Vid den gångväg som leder genom området kan man hitta dessa husrester och murar i skogen.
Den gångväg som går genom området är på denna gamla karta utmärkt med en prickad linje. Den leder från Lövstavägen till Hässelby idrottsplats. Vid pilen syns det hus som det nu alltså bara finns rester kvar av. Runt den plats där huset funnits växer faktiskt ännu några fruktträd.
På denna karta sammanfaller husresterna med den tomt som hade benämningen 14:1. Jag har markerat den med gult.
Av den gamla trädgårdstomten från början av 1900-talet finns i dag inte mycket kvar.
Området tillhörde faktiskt stadsdelen Hässelby gård innan gränsen justerades och platsen ligger numera i Hässelby villastad.
Här kan man i dunklet under träden se murrester från den nu övergivna trädgårdstomten.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.