LP-skiva gjord på Hässelbygårdsskolan


Omslaget är en teckning med skolan i bakgrunden och ett en mängd elever i ett demonstrationståg för fred och kärlek
Denna LP grammofonskiva gavs ut av eleverna i Hässelbygårdsskolan 1982.

Skivan innehåller av ett antal sångnummer och några monologer. Texterna är i första hand skrivna av elever men även i några fall av musiklärare Kalle Sörnäs. De flesta melodierna är gjorda av musikläraren förutom några som elever komponerat. Även om ljudkvalitet och inspelningsteknik inte är den bästa, så kan man i alla fall inte ta fel på elevernas sång- och spelglädje.

"Denna skiva, som är inspelad i Prismateatern vid Hässelbygårdsskolan den 16 och 17 april 1982, är ett resultat av 130 elevers skaparförmåga och samarbetsvilja. Hässelbygårdsskolan är en vanlig skola som ligger i en av Stockholms förorter. Höstterminen 1981 började vi ett projekt om kärleken. Alla elever på högstadiet fick på svensklektionerna skriva ner idéer, synpunkter, tankar uppfattningar m.m. om kärleken. Det blev en bunt med 450 papper. Ur detta digra material har vi sedan valt ut underlag till monologer, sketcher och sånger. Vi har bildat en dansgrupp, en orkester och en kör. Allt det här har blivit en "kärleksföreställning". Sidan 1 är ett smakprov från föreställningen.


I bakgrunden kan man se Hässelbygårdsskolan breda ut sig.

På samma sätt har vi arbetat med mellanstadiet. Under OÄ-timmarna har man pratat om krig och fred. Och sedan har eleverna skrivit ned sina synpunkter. Resultatet har blivit en "fredsföreställning" som återfinns i sin helhet på sidan 2."


Några ungdomar på teckningen är kära i varandra, åskådliggjort med små hjärtan mellan de unga paren. På ett ställe finns till och med två pojkar förälskade i varandra.

Denna freds- och kärleksorkester 1982 bestod av elever i klass 8 och 7 och musiklärare Kalle Sörnäs, som spelade piano och var skivans producent. På innerkonvolutet är Högstadie- och Mellanstadiekörerna avbildade av Björn Ohlsson.

Sidan 1 på LP-skivan heter "Kärleken" och sidan 2 "Ge oss fred på jorden".

Fyra år senare, 1986, gav Hässelbygårdsskolans kör, med Annika Lindgren, ut en singelskiva i vinyl till förmån för Rädda barnen.
A-sidan hade titeln "Vi måste dela med oss" och B-sidan "Strunta i konventionen".


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.