HÄSSELBY GÅRD PÅ 1960-TALET


Denna byggnad från slutet av 1700-talet med arbetarbostäder ligger intill slottet. Denna bild är från 1967. (foto: Henrik)

Denna bostadsbyggnad i slottets närhet revs 1967, för att lämna plats åt ett barndaghem.(foto: Henrik)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.