Utsikt över Hässelby

Detta är två bilder med samma utsikt, fotograferade av mig med 47 års mellanrum. Bilderna är tagna från höghuset i Hässelby gårds centrum med adressen Astrakangatan 13.

Man ser tunnelbanespåret som leder bort till Hässelby strand i fjärran. Längst bort skymtar man Mälarens vatten.

Den första bilden är från 1965 och den andra från 2012. Man kan se att mycket har hänt under åren. De gamla gröna tunnelbanetågen är utbytta mot nyare blå vagnar. Kraftvärmeverket i bakgrunden hade 1965 bara en skorsten.

Den tydligaste förändringen på bilderna är de ljusa bostadshusen till vänster om tunnelbanespåren. De husen i hörnet Maltesholmsvägen - Loviselundsvägen byggdes 2005.

Nedtill på bilden skymtar en del av den centrumbyggnad som inte finns med på bilden från 1965.

Längst upp till höger på bilden kan man se ljusa bostadshus med röda tak som tillkommit efter att första bilden togs. De husen på Friherregatan byggdes 1996.

Under skorstenarna i fjärran skymtar man några färggranna hus bland träden. Det är nybyggda bostadshus på Melongatan.

Trots att många hus tillkommit under de 47 åren så verkar nog Hässelby lummigare och grönare numera.

Foto: Henrik Henrikson


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.