MACKEN PÅ MALTESHOLMSVÄGEN
foto: Henrik Henrikson


1963 revs en provisorisk panncentral på Maltesholmsvägen. De panncentraler som fanns runtomkring i Vällingbyområdet behövdes inte längre när kraftvärmeverket nere vid stranden kommit igång.

När panncentralen rivits byggdes något år senare en BP-bensinstation upp på samma plats.

År 2000 såg samma plats ut så här. Bensinstationen tillhör nu Statoil och bakom har några bostadshus på Ormängsgatan vuxit upp. Det är Hässelby gårds servicehus för äldre. Till höger kan man ännu skymta Hässelby östra fotbollsplan.

Denna bild är från 2005, och man kan till höger se de nybyggda husen på Aprikosgatan.

I oktober 2010 revs byggnaderna på macktomten. Nu skulle bilisterna klara sig med en helt obemannad automatstation.

På denna jämförelsebild, som är tagen i april 2011 ser man att byggnaderna på macken är helt borta. Jämför med bilderna överst på denna sida.

I oktober 2014 bytte macken namn till INGO, ett bolag som ägs av Statoil.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.