Konstbänkar i Engelska parken

Flera av bänkarna i Engelska parken blev under 2012 ommålade i ett konstprojekt som kallas Bänklyftet.
Engelska parken ligger mellan Enspännargatan och Hässelbygårdsskolan i Hässelby gård.
Varför heter den Engelska Parken? Jo, Cervin, som ägde Hesselby slott på 1800-talet, anlade på sin tid en park framför slottet. omkring runstenen, och den parken kallade han för Engelska Parken.
Och nu har alltså parken intill Hässelby gårds centrum fått överta namnet.
Parken med sina kastanjer har blomsteromgärdade öppningar med bänkar vända mot solen, där man kan sitta och betrakta och filosofera.
Den här bänken utsmyckades av barnen som gick på förskolan Astrakanen.
Mosaikbänken har skapats av personer med lättare funktionsnedsättning och utvecklingsstörning på Praktikcentrum. De har skapat denna hejdlösa bänk av porslinsbitar och trasiga speglar som man fått från seconhandsbutiken Containerråttan. Bänken, som även kallas Fakirbänken, är nog mest att betrakta som ett konstverk, och är inte så lämplig att sitta på.
Fotograf: Henrik Henrikson

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.