Fick jobb, avsedda för straffarbetare
(text: Henrik Henrikson)

Municipalnämnden i bland annat Hässelby bildade under kriget en nödhjälpskommitté som skulle kunna hjälpa dem som blivit nödlidande på grund av mobilisering eller arbetsbrist. I början, när situationen var akut, delade man snabbt ut bidrag till alla som kom och bad om hjälp, men sedan krävdes det en skriftlig ansökan för att få ett bidrag. Det var inga större summor som delades ut; två kronor per person eller någon gång fem kronor för en hel familj. Ibland fick den hjälpsökande en kupong som berättigade denne till att hämta ut livsmedel i någon butik för ett visst belopp.

Bilden visar ett av alla växthus i Hässelby 1916.

De arbetslösa blev tilldelade nödhjälpsarbeten av olika slag, som till exempel, efter ett förslag av greve Bonde på Hässelby gods, makadamslagning. Det var ett mycket tungt jobb. Med en klyvare fick man slå sönder stora stenblock i mindre, mer hanterbara bitar. De sönderkluvna bitarna lades upp på ett makadambord och med makadamklyvaren slog man sönder bitarna till mindre flisor i storlek mellan 4 - 80 mm, beroende på om de skulle användas till väg- eller järnvägsbyggen. Jobbet var mycket hårt och slitsamt så egentligen var det ett jobb avsett för straffångar, men nu tyckte man alltså att det också kunde duga till de arbetslösa i bland annat Hässelby. Hässelbys municipalsamhälle köpte sedan upp många kubikmeter av den slagna makadammen för att använda den till vägbyggen.

Bilden visar en väg i Hässelby 1916.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.