Barnen i Hässelby svalt
(text: Henrik Henrikson)


Första världskriget pågick mellan 1914 och 1918. Sverige var visserligen neutralt, men de flesta svenskarna var, åtminstone i början, tyskvänliga. Först i maj 1915 bestämde sig Sverige för att vara neutralt i kriget.

På grund av att fartygen under krigsåren hade svårt att ta sig fram till Sverige blev det ganska snabbt brist på många varor i landet, och Sverige hade betydande problem med livsmedelsförsörjningen. Speciellt mot slutet av kriget var livsmedelsbristen akut. Folk svalt och barn blev undernärda. För att åtminstone inte barnen skulle svälta ordnades det med barnbespisning i kommunens skolor. 15 barn i Hässelby skola fick bespisning á 35 öre.

Kriget drabbade visserligen inte Hässelbys innevånare lika hårt som dem i innerstaden, eftersom man i Hässelby på den tiden kunde odla livsmedel för eget bruk, men man hade det tillräckligt besvärligt ändå. Ransoneringskort började delas ut, även i Hässelby. Brödkorten, som gällde två veckor, delades ut i Hässelbyskolan under några få kvällstimmar en förannonserad dag varannan vecka. Då gällde det att vara på plats. Man måste dessutom ha med sig de förra kortens mittstycke för att få ut sina nya kort.

Bilden visar hur Hässelby villastads telefonstation såg ut under första världskriget. Den låg på Riddersviksvägen och hade 20 abonnenter. Föreståndare var Matilda Hagman. Bilden från tidningen Västerort, inskickad av Rune Melander.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.