Böcker om Hässelby

Dessa böcker om Hässelby kan köpas på Hässelby museum i Hässelby Villastad
söndagar kl.12-15, eller också beställas genom Barbro Jernström telefon 08-89 14 20
eller via e-post: barbro.jernstrom@gmail.com. Porto tillkommer.

HÄSSELBY MUSEUM ligger på Riddersviksvägen 116 i Hässelby villastad.
hembygdsföreningens hemsida kan man se öppettider och museets program. Flera böcker om Hässelby finner du på denna länk.

HÄSSELBY

Huvudboken – en rejäl bok på 386 sidor, som omfattar det mesta om hur Hässelby uppstod, blev en köping med handelsträdgårdar och slutligen inkorporerades med Stockholms stad. Denna rikt illustrerade bok berättar om Hässelbys tidiga historia, slottets och släkten Bondes historia. Givetvis behandlas villastadens handelsträdgårdar och de torp som tillhörde Hässelby slott. Sportklubben och cykelklubben bildades under tidigt 1900-tal, likaså Hässelby strandbad med sitt på sin tid så syndfulla gemensamhetsbad.

100 kr

Bland blomsterkungar och växthus -
Trädgårdsepoken i Hässelby

I denna bok finns 126 trädgårdar förtecknade med uppgift om vilka som varit ägare/odlare (trädgårdsmästare) genom åren. För varje trädgård har angetts numren på de stadsägor som trädgården omfattar och med hjälp av registerkartan över Hässelby kan trädgårdens utbredning och omfattning fastställas. Med hjälp av flygfoton kan man också skaffa sig en uppfattning om var flertalet av trädgårdarna låg. Ett stort antal fotografier visar hur det såg ut i trädgårdarna. Vidare återges porträttbilder på ett 80-tal trädgårdsmästare. Boken är på 120 sidor. Projektledare har varit Bengt HF Johnsson.

140 kr

Busstrafiken i Hässelby 90 år

Lars-Erik Widell berättar i text och bilder om busstrafiken i vårt område från allra första början 1921 fram till i dag.

25 kr

De första 35 åren - Hässelby hembygdsförening 1978 - 2013

Hässelby hembygdsförening bildades 1978 och har alltså funnits i 35 år. Under dessa år har mycket hänt. För att bara nämna en sak: redan 1985 kunde man inviga ett museum i det gamla kommunalhuset som Stockholms stad lät rusta upp.

25 kr

Familjen Tingsten i Kyrkhamn - ur Karl och Herbert Tingstens memoarer

Karl Tingsten var föreståndare för Stockholms renhållningsstation vid Lövsta kring sekelskiftet 1900. Det var en tuff tid i en tuff miljö. Sonen Herbert Tingsten, som växte upp ute vid Lövsta, blev senare professor och chefredaktör på Dagens Nyheter.
Med hjälp av Karls och Herberts memoarer berättas här den intressanta historien om familjen Tingsten under tio år i Kyrkhamn och Lövsta.

25 kr

Flottvik - torpet som blev Riddersvik

RiddersvikGenom arkivstudier har bokens författare kunnat visa var torpet Flottvik låg, hur det gick till när Flottvik blev Riddersvik och även påvisa att Flottvik bytte namn till Riddersvik redan innan Riddersviks mangårdsbyggnad byggdes 1762.Det är ett händelseförlopp som började redan omkring 1720. En oenighet mellan bönderna ledde till att ägaren Kronan avskiljde torpet från Lövsta by och sålde det till Isac Salmon år 1723.Historien om torpet Flottviks omvandling till herrgården Riddersvik berättas här för första gången.

25 kr

Gunnar Emanuel Sträng - från trädgårdsarbetare till finansminister

Gunnar Sträng var finansminister under 21 år i Tage Erlanders regering. Som barn växte han upp i en statarlänga ute på Lövsta sopanläggning. Huset var dragigt och kallt, det var fullt av ohyra i form av råttor och kackerlackor. Intill låg den illaluktande soptippen och åt andra hållet låg Reningshuset där man tömde och rengjorde alla stinkande latrintunnor från Stockholms alla torrdass. Här berättas om den tuffa tiden av hans uppväxt, men också om hur han blev politiskt engagerad, organiserade strejker, avancerade för att så bli Sveriges finansminister.

25 kr

Hässelby frivilliga borgarbrandkår

Hässelby frivilliga borgarbrandkår bildades 1918 och fungerade fram till 1964. Under många år hade man inte tillgång till någon brandbil utan man fick förlita sig till häst- och handkraft. Skriften bygger bl.a. på brandchefens anteckningar från åren 1918-1948.

25 kr

Hässelby gård då och nu

Stadsdelen Hässelby gårds historia från forntid till nutid. Läs om förhistorian, slottet, torpen, centrumet, familjehotell, ungdomshotell, kapell, biograf, fritidsgård, skolor, tunnelbana med mera. Skriven av mig, 112 sidor.

30kr

Hässelby heliga hus

I denna skrift får vi ta del i Hässelbys egen spännande kyrkorumshistoria som sträcker sig från Spånga medeltidskyrka till 1970-talets moderna Hässelbystrandkyrka.

50 kr

Hässelby historia - från istid till nutid

De första spåren av mänsklig verksamhet i våra trakter är nära 4000 år gamla. Hässelby mer moderna historia är i mångt och mycket präglat av släkten Bonde som var ägare till Hässelby säteri i nästan 300 år.

50 kr

Hässelby planteringssällskap

Hässelby villastads Planteringssällskap bildades 1919 på initiativ av trädgårdsmästare Edgard Eriksson. De verkade för samhällets förskönande, genom planteringar på allmänna platser.

25 kr

Hässelby slott - en lång historia

Denna egendom byggdes i mitten av 1600-talet, och denna bok berättar om den intressanta historien om godsets utveckling fram till i dag. Skriven av Torbjörn Forsell, som under 20 år ledde den nordiska verksamheten på slottet. 96 sidor.

30 kr

Hässelby strand då och nu

Stadsdelen Hässelby strands historia. De gamla torpen som fanns i området, och 1950-talets stadsdel fram till nutid. Skriven av Hans E B Andersson, Hans Johansson och mig, 96 sidor.

30kr

Hässelby under ett sekel

”Från bondegods till storstadsförort. Från kommunalstämma till stadsdelsnämnd.” Beskriver på ett intressant sätt Hässelbys historia, i första hand tiden mellan 1900 och fram till mitten av 1900-talet. Skriven av Lennart Öhrholm, 134 sidor.

30 kr

I Stockholms västliga utpost

Den del som införlivades i Hässelby 1975 beskrivs på ett detaljrikt sätt i ord och bild i denna bok. Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik. Skriven av Hans E B Andersson och Lennart Öhrström, med bidrag av Lennart Andersson och Claes-Erik Bjällerud,142 sidor.

100 kr

Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970 - en järnvägslinje där ångloken dominerade

Järnvägen Spånga-Lövsta/SLJ byggdes 1889 för att transportera sopor och latrin från staden och ut till den nyanlagda sopstationen vid Lövsta.
Eftersom järnvägen aldrig elektrifierades drogs tågen av ånglok med undantag för tiden efter 1962 då dieseltåg successivt tog över.
Denna bok, som är rikt illustrerad med mängder av bilder från tiden då det begav sig, är en härlig nostalgitrip men också en informativ och detaljerad berättelse om en viktig del av Stockholms järnvägsnät.

100 kr

Lokbiträde

Sven Ivar Levander berättar om sin tid som lokbiträde på 50-60-talet vid Statens Järnvägar och även om tåget Silverpilen till Hässelby.

50 kr

Lövsta sopstation 1889 – 1986 – Sopstationen som kom att få stor betydelse för sophanteringen i Stockholm och för Hässelbys utveckling.

Författare: Bengt H F Johnsson och Lars Andersson. Med växande befolkning blev hanteringen av latrin och sopor inne i Stockholm alltmer besvärlig under 1800-talet. Avfallet skulle transporteras med pråmar ut från staden men på grund av isläget blev dessa ofta liggande vid kaj vintertid och en obehaglig lukt spreds över staden. De styrande insåg till slut att något radikalt måste göras och 1885 beslöts därför att inköpa gårdarna Riddersvik och Lövsta för att där anlägga en sopstation. Denna sopstation kom igång 1889.

80 kr

Per Rune Flenning

En bok om Per Rune Flenning, som var redaktionschef på tidningen Västerort, och som visste det mesta om Hässelby och de som bodde där.

25 kr

Riddersviks gård i text och bild

Claes Erik Bjällerud, född och uppvuxen på Riddersviks gård, tar oss med på en vandring i tid och rum från 1762, då huvudbyggnaden anlades, skildrar liv och arbete på 1950-talets jordbruk, berättar om den 200 år gamla engelska parken och visar på spår efter hus och verksamheter.

25 kr

Rundvandring till konst och konstnärer i Hässelby och Vällingby

Den här boken är en guide till det mesta av den offentliga konsten i dessa ytterstadsdelar. Boken innehåller också lite lokal konsthistoria. Vilka var pionjärerna i de nya ateljéerna vid Strandliden och i centrala Vällingby? Och hur har Kyrkhamn blivit till en konstnärsby? Inbunden 23x23cm, 96 sidor.

100 kr

Sascha Bolin

Slutsåld

Sju handelsträdgårdar i Hässelby Villastad

Av alla de handelsträdgårdar som under första halvan av 1900-talet fanns i Hässelby villastad har man här koncentrerat sig på några och berättat om dem i ord och bild. Sammanställt av Bengt H F Johnsson, 64 sidor.

25 kr

Tre änkor på Hässelby säteri

Anna Natt och Dag, Maria Gyllenstierna och Viveka Trolle var änkor som vid giftermål fått Hässelby som morgongåva. alla tre var starka, företagsamma och färgstarka personligheter. 64 sidor.

30 kr


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.