I Hässelby Strand ligger ett populärt bad nere vid Mälarens vatten -– Maltesholmsbadet. Det är beläget i slutet av Maltesholmsvägen, cirka fem minuters promenad från tunnelbanan. I anslutning till badet finns en bilparkering.
Badet ligger med sina grässlänter ned mot sandremsan vid vattenbrynet, och utmed skogskanten växer en rad med imponerande ekar. En parkväg leder bortåt Kanaan. Strandlinjen är ungefär 300 meter.
Där badet ligger fanns från början fastigheten Sjöträdgården.En karta från 1652 visar samma område som på bilden ovanför. Det mesta av Hässelby strand var skog och där Maltesholmsbadet ligger idag var då åker, som kallades vret på den tiden (Det står ”Krog wreten” på kartan). Gården ”Haßlebÿ krog” syns nere vid vattnet. Uppifrån högerkanten kommer, markerad som en streckad linje, vägen från Hässelby slott ner till krogen. Ovanför Krogwreten på kartan syns ett område med ”dugelig mark”. Till höger på kartan syns det staket som var rågången, gränsen, mellan Hässelby ägor och Grimsta. Den rågången ner till vattnet gick mitt på dagens Maltesholmsbadets gräsmatta.Arkitekten Dag Åberg (som ritade radhusen på Sparrisbacken) berättade om hur det var innan badet anlades: ”Det såg ut som en lätt bedagad park på den tiden. Där växte lindar, ekar och andra lövträd. Strax bredvid, där Maltesholmsbadet ligger idag, låg en handelsträdgård med en ganska vildvuxen plommonodling nere vid vattnet.”

Det var Cervin som på 1870-talet lät anlägga Sjöträdgården ungefär i övre kanten på dagens Maltesholmsbad. Fram till 1938 bodde olika trädgårdsmästare i huset. Sedan bodde där folk som sysslar med allt annat än jordbruk. Vi hittar yrken som styrman, kabelarbetare, köpman, handelsbiträde etc.

Man ansåg 1950 att det kommer att behövas ett nytt bad någonstans mellan de då redan befintliga baden Hässelby strandbad och Ängbybadet. Platsen nere vid Hässelby gårds brygga verkade då lämplig.
Då tänkte man att den gångväg som nu går genom allén från Hässelby slott till stranden, skulle rustas upp som en bred bilväg för all trafik ner till bebyggelsen vid stranden. Därefter skulle man bygga en rejäl parkering där och sedan skulle stranden röjas upp. Det fanns på den tiden ingenting som ens liknande en badstrand på den platsen.
Idrotts- och friluftsstyrelsen var dock 1951 mycket negativ till idén. Man planerade att anlägga ett bad vid Kanaan, och det kunde räcka, tyckte man.
Foto: af Petersens maj 1958.I stället anlades kolonilotter i området. Sjöträdgårdens byggnader revs, och endast några överåriga fruktträd och snöbärsbuskar minner i dag om det som varit. Många barn från de nybyggda bostadsområdena tyckte om att leka utmed stranden och inne bland kolonilotterna. Eva Dahlberg mindes att hon som barn letade mask i kolonilotterna tillsammans med sin far på kvällarna för att ha vid abborrfisket.
Det fanns en historia, kanske påhittad, bland barnen om en mindre trästuga som låg ovanför nuvarande Maltesholmsbadet, ungefär vid Maltesholmsvägens vändplan. I den stugan skulle det ha bott en äldre gubbe som mest levde på det vin han själv framställde. Vinet förvarade han i en öppen tvättbalja under sin säng. Man kan gissa att vinet inte hann surna.

Hans Deiving berättade:
"Vår familj flyttade till Hässelby 1959. Maltesholmsbadets grässlänt bestod då av massor med små kolonilotter. Längs stranden, som var sunkig, så fanns det ett antal små bryggor med roddbåtar. Då som 14-15-åring så rodde jag och två kompisar tvärs över vattnet och tältade redan i maj."

Ännu 1961 kunde det ingå en odlingslott när man köpte en lägenhet på Maltesholmsvägen. Bild från vykort 1959.Redan innan man beslutat att bygga Maltesholmsbadet levererades sand och grus till platsen. Sanden kom med stora pråmar och Underås Grustag samlade sand och grus i stora högar uppe på stranden. Där hämtade lastbilar grus till byggena i trakten.

Maltesholmsbadet skulle egentligen varit klart till sommaren 1963 men de stora mängderna med vass nere vid stranden försenade anläggandet ett år. Detta gjorde att odlingslotterna, som måste bort för att ge plats för badet, nu kunde avvecklas under lite lugnare former.
Under hösten 1963 besprutade man vassarna, rensade sjöbotten och förberedde sluttningen för att där ordna en gräsplag. Man började göra i ordning botten och stranden, och sedan byggdes omklädningshytter och parkeringsplatser. Utefter hela Mälarstranden från Hässelby till Kanaanbadet glesade man ut i skogen och snyggade upp i växtligheten. Idrottsstyrelsen hade under senvintern 1964 förvandlat den steniga Mälarstranden till en fin plage genom att fylla på med 4.000 kubikmeter sand. Bilden visar stranden när man börjat fylla ut med sand. Lagom till sommaren 1964 var badet färdigt.Bild från Maltesholmsbadet sommaren 1966. Stranden blev så välbyggd så att man allmänt trodde det var en naturlig strand som funnits där i alla tider. I Västerort skrev man sommaren 1966: ”frågan är om något annat bad väster om Västerbron kan uppvisa en så fin, naturlig plage.”

”En varm söndag i juni 1966 hade vi över 3.000 badande”, berättade badmästare Nils Lindkvist, som detta år förestod såväl Maltesholmsbadet som Lövstabadet och Allmänna badet i Hässelby villastad.Några vinterbilder från Maltesholmsbadet. Hässelby sjöscouter hade en skidtävling där i januari 1966. Foto: Lennart Månsson.Agneta Spaton Norqvist berättade:
”Vi tog förr i tiden snöskyffel och skridskor ned till badet och skottade upp en isplätt att åka på. Det var roligt att ligga på isen och se ned på sjöbotten. Nära stranden var isen tilltäckligt genomskinlig.”
Bilden visar scouternas skidtävling 1966. Foto: Lennart Månsson.Redan från början fanns på badet en byggnad med kontor för badvakten och med omklädningsrum på baksidan. Där fanns både vatten och avlopp. Bilden är från 1967.
Foto: Lennart Månsson.Många tog med sig kaffe och smörgåsar till badet. På denna bild från 1967 har Anders Eriksson tagit en bild av sina föräldrar på en filt mitt på Maltesholmsbadets gräsmatta. Givetvis skulle kaffet serveras ur en trendriktig TV-kanna.Maltesholmsbadet blev ett av de få mälarbad som kunde erbjuda tre typer av terräng för solbad: sandplage, gräsmatta och skogsmark. Badet var större än Ängbybadet och stranden långgrund och barnvänlig.På denna stadsplan för Maltesholmsbadet 1967 ser man förutom omklädningsrummen, som byggdes, dessutom en bastubyggnad, som aldrig förverkligades.
Maltesholmsvägen fram till vändplanen är utmärkt med orange färg.En stämningsfull bild från 1973. Ett par står i snålblåsten längst ut på Maltesholmsbadets brygga. Foto: Rolf Nordin.Björn Spetze, som bodde på Aprikosgatan, en bit ovanför badet, står här med korslagda armar på Maltesholmsbadet tillsammans med en kompis. Bilden är tagen tisdagen 26 juni 1979.Samma bildvinkel två år senare - 1981. Skräpkorgen i bakgrunden finns kvar. Det är Åke Kronqvist som fotograferat sin hustru och barn på Maltesholmsbadets gräsmatta.På en 8 millimeters amatörfilm kan man se hur omklädningsrummet på Maltesholmsbadet såg ut på 1970-talet. Lite längre in i filmen ser man också att det på badet fanns en klassisk dricksfontän ute på gräsmattan. Många år senare, vid halv fyratiden på söndagsmorgonen 16 augusti 1998 började det brinna i byggnaden med omklädningsrum och toaletter. Det var andra gången den sommaren som byggnaden brann. Det var uppenbarligen en anlagd brand. Byggnaden skadades så pass att man sedan rev den. Endast grunden fick vara kvar. Filmat av Robert.Under åren hade den underliggande leran börjat äta upp den pålagda sanden och stranden blev alltmer gyttjig. Våren 1995 renoverade man hela sandstranden. Först grävde man bort en halvmeter med lera och sand. Sedan rullade man ut fem meter breda fibermattor. Efter det lade man ut ett 40 cm tjockt lager med sand ovanpå. Fibermattorna skulle förhindra att sanden försvann ner i marken. Dessutom kunde inte vassen växa upp igen.
År 2001, när man åter gjorde en rutinmässig påfyllning av badets sand styrde sandpråmen rakt upp på land och skadade den underliggande fibermattan. Detta lyckades man dock att justera i god tid före den kommande badsäsongen.
Bild från Värmdö Dykservice.


En anonym betraktelse som jag hittade på Internet:
”Stranden är Hässelbys stolthet. När man går utmed badet får man frisk luft, fin utsikt och det är lugnt och skönt, det enda man hör är vågorna som slår mot stranden. Oftast lyser solen och träden står tätt intill varandra uppe i skogsbrynet. På kvällen kan man ligga där och se solen gå ner bortom träden på andra sidan vattnet. En jättebra avslutning på dagen.”
Foto: Henrik Henrikson 2006.En annan betraktelse:
”Om man kommer ner till Maltesholmsbadet så är det första man ser det klara vattnet som träden speglar sig i. Det finns träd på båda sidorna och i mitten är det stora gräsmattor. Där kan man ha jättekul. Under en hel dag kan man sola, bada, simma och dyka ifrån flytbryggan som finns lagom långt ut i vattnet. Om man inte vill simma ut dit finns det bryggor vid stranden. Är man där länge kan man först äta i korvkiosken och sen mot kvällen grilla.
När det är varmt så kan det vara ganska mycket folk, men om man kommer dit lite senare vid kvällen så är det få människor där.”
Foto: Henrik Henrikson 2006.I början av 2000-talet ökade badets popularitet. Det började bli trångt på bilparkeringen. Man introducerade fritidsledare och badvakter. Vid bra väder arrangerades turneringar i volleyboll, basket med mera. Man lärde ut hur man kastar en livboj. Simskola anordnades.

Man önskade sig ett nytt omklädningsrum, i stället för det som brandskadades och revs men aldrig blivit ersatt.
Under hösten 2004 gjorde man en utgallring av träd och buskar i närheten av badet.
Vid en granskning av Maltesholmsbadet 2006 påpekades att badet hade livbojar och badvakter, men man saknade räddningsbåt. Badet blev en del av Grimsta naturreservat.
Foto: Henrik Henrikson 2009.Senja Kotilainen berättade 2007:
”...Maltesholmsbadet är också bra, där finns en flytbrygga och kiosk. På sommaravslutningen är det disco där, med uppträdanden.
Vid ett besök gjorde jag följande reflektioner: Vid badet finns två bryggor, en flotte en bit ut i vattnet som man kan simma till, en liten lekhörna för barn med gungor och klätterbil. Längst bort på stranden stiger röken från en grilleld och snart känns en svag doft av grillat kött över hela badet.
Mitt på grässlänten står en stor björk som ger lite skugga åt dem som så önskar.
Uppe i backen finns en kiosk som även har en del enklare maträtter och kallar sig därför Maltesholmsgrillen. Bredvid står en provisorisk barack där vakter och annan personal håller till. Badet är mycket populärt när sommaren blir het, och riktigt soliga dagar strömmar det ständigt till folk bärande på filtar och kylväskor.”
Foto: Henrik Henrikson 2007.Vid besök jag gjorde 2014 berättade kioskägaren Cemil Canli för mig att han hade många goda idéer. Om man ordnade skridskobana med belysning, så skulle han gärna ha öppet även på vintern. Han tyckte att allt var bra, förutom att det inte finns dricksvatten för de besökande.
Foto: Henrik Henrikson 2014.En intervju på hemsidan Linda, Tessan och Nelli. Det är Helen Ruthström som intervjuas:
”Jag jobbar som fritidsledare på Maltesholmsbadet. Från det att skolan slutar till det att den börjar igen, 8 juni till ca 20 augusti. Vi lånar ut bollar, kanoter, åker och fiskar, spelar volleyboll och fotboll, kubb och andra spel. Jag har barnskötarutbildning, 0-12 år. Jag har jobbat i snart 12 år.”
”Vad finns det att göra där nere på stranden?”
”Ja, man kan paddla kanot, spela olika spel. Och sola och bada förstås.”
”Hur gammal måste man vara för att få jobba som fritidsledare?”
”Man ska gå första ring på gymnasiet eller om det är någon specialgrej så kan man ta in de som går i nian. Om man t.ex. har kontaktbarn.”
”Har ni personal så att det räcker eller behöver ni fler?”
”Fler behövs ju alltid, så är det ju, och nu drar de ju ner ännu mer, så det behövs fler.”
Foto: Henrik Henrikson 2014.Intervju på samma hemsida med Viktor, badvakt:
”Jag jobbar som badvakt och simskoleassistent. Simskola har vi haft i tre veckor med en simskolelärare från SLS, Svenska Livräddnings Sällskapet, och dom har också erbjudit mig att vidareutbilda mig och det ska jag göra nu.”
”Hur blev du badvakt?”
”Jag blev badvakt av en slump. Jag är uppväxt på en ö, som jag har levt på i hela mitt liv. Den heter Ven och ligger mitt ute i havet mellan Skåne och Danmark. Där höll jag på och fridök, efter val och sånt på 7 meters djup. Utan tuber. Jag flyttade till Stockholm för två år sedan och då fick jag höra att det behövdes badvakter på Kanaan. Då sökte jag dit. Där fick jag en snabbutbildning på stranden i livräddning och Första hjälpen. Jag jobbade ett år på Kanaan och det här året på Maltesholmsbadet. Jag håller ordning på stranden. Ser till så att folk inte grillar när det är grillförbud. Jag ser till att folk är snälla mot varann och att ingen gör något som kan skada någon annan.”
”Vad gör du om någon skulle hålla på att drunkna?”
”Den här sommaren tränade jag med två andra badvakter. En var tävlingssimmare, så han skulle simma ut först. Så delade vi upp det. Jag är dykare så jag skulle komma därefter, eftersom jag kan vara under vattnet i två minuter. Den tredje skulle ringa 112.”
”Har du räddat någon någongång?”
”Nej, det har jag inte för att vi badvakter har varit så flitiga med att hålla ordning och informera om badet.”
Foto: Eva Mia W 2017.Grillar och grillbord kom på plats omkring 2005.
Foto: Henrik Henrikson 2014.Per-Arne Feldt berättade 2001 om en idyllisk brädsegling från Hässelby holme till Maltesholmsbadet.
"Det var en riktig het och nästan vindstilla dag i Mälaren. Vi hade ankrat upp i viken vid Hässelbyholme.
”Tommy! Hänger du med mig på brädan till Maltesholmsbadet och köper glass?”
”Visst!” sa vår då 9-åriga son. Maltesholmsbadet kunde vi se från vår båt. Det var mindre än en distansminut dit och låg tvärs över farleden. Det här skulle bli ett riktigt litet pappa/son äventyr!
Vi hade båda bara badbyxor och flytväst på oss. Solen stekte och himlen var klarblå. Pengarna lade jag ned i den lilla fickan som jag hade på badshortsen. Drog upp seglet på den gamla Skimbird-brädan och i väg!

Tommy hade en perfekt plats bak på brädan som var lite skålformad i aktern. Där låg han släpandes en hand i vattnet, höll i sig med den andra och pratade om allt mellan himmel och jord. Själv så tänkte jag mycket på tajmingen vid korsningen av farleden. Jag ville verkligen inte utsätta oss för någon fara! Det är mycket fritidsbåtar som går här plus en och annat fartyg. Man har bra sikt åt båda hållen och vi kunde sträcka på ett ben tvärs över. Vinden blåste även lite bättre här ute vid farleden.

Överseglingen gick bra! Jag var väldigt noga med att varken störa motorbåtar eller segelbåtar. Det kändes rätt ballt att surfa in vid sidan av Maltesholmsbadets fullpackade strand. Få en massa blickar på sig och tillsammans med Tommy gå upp till glasskiosken. Jag tog med mig centerbordet upp. Det vore inte kul att bli strandade på stranden!
Det var härligt att gå där och äta glass! Vi köpte även lite godis till väntande familjemedlemmar i vår båt. Godispåsen stoppade jag ned i fickan bak på flyt-/häng-västen.

Tillbakaseglingen började bra, men när vi passerat farleden dog vinden ut och vred mot. Jag hade även upptäckt att Tommy hade somnat! Tidigare hade han hållit sig i brädan men nu hade han släppt taget helt. Båda händerna släpade i vattnet. Tänk om han ramlar av! Vad skall jag göra? Väcka honom? Nej!! Det blåser så lite och han har inte glidit någonting. Vi får hoppas att det går bra!

Solen stekte mera nu. Det blåste knappt något, men jag kämpade på. En annan är ju en riktig lättvindsexpert! Det gäller att ha alla känslospröt ute, anpassa sig efter varje vindskiftning, vara väldigt stillsam och ha ett enormt tålamod! Skam den som ger sig! Det skall gå!
Sakta, sakta och efter ett dussin slag är vi nu bara ca 50 meter från våran båt. Då ser jag hur Tommy vaknar och sakta börjar röra å sig och tittar upp.
”Pappa! Jag drömde att vi var tillbaka i båten”, sade han, samtidigt som vi sakta gled upp mot vår båt.
Foto: Henrik Henrikson.Den gamla grunden till omklädningshuset, som tidigare rivits, har fått bli underlag till en platta med solsoffor.
Foto: Henrik Henrikson 2017.Stranden och gräsmattan har periodvis varit fyllda med vita dun och bajs från gäss. Det såg absolut inte trevligt ut.
Det var under 1990-talet som man började få besvär med gässen på badet. Det är vitkindad gäss som ockuperar gräsmattan, inte kanadagäss.
Tusentals gäss lämnar ifrån sig massor med skit och fjädrar. Ibland har man uppmätt höga bakteriehalter i vattnet. Dessa tarmbakterierna kan komma från både människor som fåglar, men i det här fallet är det troligast att det är de vitkindade gässen som är orsaken.
Foto: Per Ola Wiberg 2010.Eva Pagmar och Maija Eloranta är två artister som i trettio år utfört olika konstprojekt. De använder alltid sina blå arbetsoveraller och de karaktäristiska blå skoskydden på huvudet.
Här presenterade de sommaren 2020 på Maltesholmsbadet sin egen tolkning av baddräktsmodet.Under 2020 har man byggt upp en träningsanläggning vid stranden.
Bilder: Robert Thonander 2020.Så avslutar vi med en lite höstlik bild av Maltesholmsbadet.
Foto: Robert Thonander 2019.


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.