Allan Forss

Revyförfattaren Allan Forss bodde under 1960-talet på Astrakangatan 2 i Hässelby gård. Han har skrivit ett tjugofemtal revyer till bl.a. Gamla Folkets hus, texter till sångerskan Anita Lindblom med mera. I hans lilla diktarlya på Astrakangatan skapade han med hjälp av en gammal skrivmaskin ständigt nya texter på löpande band till den tidens popartister.

Och detta gjorde han ändå bara på kvällarna. Under dagarna hade han den borgerliga tjänsten som kansliskrivare på Kungliga Riksgäldskontoret.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.