Fjärde advent:

Vårt fina slott i Hässelby

Nu presenterar jag några unika teckningar av Hässelby slott.

Hässelby slott mitt under brinnande världskrig.
Denna teckning är hämtad från Svenska Dagbladet i februari 1943.

"Fruntimren dukade på lakanstäckta långbord.
Bullar och skorpor doftade i härliga pyramider.
"Folket" tog för sig och fick punsch till kaffet.
Sedan tråddes midsommardansen och mycket hände i den ljusa natten.
"

Så berättade Gerd Ribbing om hur det gick till på Hässelby en midsommarafton i slutet av 1800-talet.
Lamm illustrerade. Allt är hämtat från en artikel i Dagens Nyheter sommaren 1960.


En teckning från 1963. Hans Lollesgaard har illustrerat en av Hässelby slotts flyglar.


På denna teckning av Henrik Tikkanen från 1965 ser vi slottets två flyglar och en tidstypisk bil parkerad uppå gräsmattan.
En dikt från 1957:

"Hässelby egendom såldes år adertonhundrafemtiosex
för trehundratjugusjutusen riksdaler till grosshandlar Cervin.

Den utgjordes, förutom av säteriet, två och ett halvt mantal,
av frälsegårdarna Nählsta och Lunda och Skedesta
jämte två tusen tunnland odlad mark och vålvårdad skog
med sexton torp.

På ett åttondels tunnland impediment i dess utkant som upplåts med tomträtt
ser jag i dag en enfamiljsvilla för trehundrafemtio tusen riksdaler."Flyglarna har behållit sin karaktär sedan 1600-talet. Bara folket som vistas runt omkring i området har under åren ändrat sin klädstil.

Åke Eriksson har gjort teckningen 1977.Denna teckning av Åke Eriksson visar hur slottet såg ut 1977.
I förgrunden ser vi eleganta damer spatsera mellan odlingarna i koloniträdgårdsområdet.


Monica Cronström har på denna teckning från 1985 visat
hur de nybyggda konferensbyggnaderna ”smälter in” i den övriga bebyggelsen från 1600-talet.

Baksidan av den då nybyggda konferensanläggningen vid Hässelby slott
har en fasad som ska ge ett intryck av trädgårdspaviljong.

Monica Cronström ritade 1985.


Med denna teckning av slottet som det såg ut 1983 önskar jag så till slut er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

... så nu är det snart dags för jul.
Jag önskar er alla inte bara en

God Julafton
utan även en
Återhämtningens Juldag
och en
Långpromenads Annandag Jul!

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.