Andra advent:

Teckningar och skisser
från Hässelby villastad


En perspektivskiss av den blivande kyrkan i Hässelby villastad.

Bilden är från 1933 – tre år innan församlingen över huvud taget bestämde att bygga en kyrka i Hässelby villastad.

Det var så här professor Lars Israel Wahlman tyckte att den framtida kyrkan i villastaden skulle se ut. Han kallade sin skapelse "Växt och Vila". Man kan se att kyrkan som blev klar sex år senare faktiskt fick några drag från detta första förslag.

Så Hässelby villastads kyrka heter faktiskt "Växt och vila". Var det någon som visste det?Denna bild är från 1936 och visar hur man då kommit fram till att församlingens kyrka skulle se ut.

Då trodde man att den skulle vara på plats och färdig att användas redan året därpå. Att det skulle ta tre år tills invigning kunde ske, var inget man då anade.I Klarahallen sålde Hässelbys trädgårdsmästare sina grönsaker och blommor till stockholmarna. Här ser vi en trädgårdsmästare sälja sina alster i krukor, elegant invirade i papper. Året är 1957.

Denna långa, råkalla och fuktiga, saluhall låg strax intill centralstationen i Stockholm.På denna teckning från 1957 ser vi handelsträdgårdsmästarföreningens ordförande, Fritz Hargersson från Hässelby, som vid detta tillfälle själv sålde sina tulpaner i Klarahallen.


Denna dikt hittade jag i en Dagens Nyheter från 1954:

Drivhusens längor och bänkars rad
på snötäckta fält som fryser
ligger i Hässelby villastad
och tar vara på solen som lyser.

Och Sven Johanson, vilken vid Bergliden bor,
fattar pennan och skriver
att nu odlar man redan violer till mor
med synnerligen fröjd och iver.

Det ångar av stallströ och mull därifrån
att violerna må få det fetare,
försäkrar i dag Sven Johanson,
f. d. trädgårdsarbetare.Detta klipp är från en Dagens Nyheter av år 1961:

Från Hässelby där jag stundom vistas
vill jag fara med båt och ej tunneltåg.

Jag blir skeppare själv då i rusning det kvistas
mellan förort och stad uppå Mälarvåg.


En skiss från 1963.
Så här såg det då ut på gränsen mellan Skälby och Hässelby Villastad i höjd med Meteorvägen.

Så några teckningar från 1977 av Åke Eriksson.
Denna Hässelbyutsikt har kommentaren ”Läget lämpar sig synnerligen väl för handelsträdgårdar.”

Till denna teckning har Åke Eriksson lagt till kommentaren:
”Tidens gång i Hässelby: nyfödda radhus tränger ut döende växthus.”

En finstämd skiss av gården Riddersvik, så som det såg ut 1987.

Ett riktigt julkort med Vinsta gård.
Det var Stig Svensson som 1991 gjorde denna stämningsfulla bild.

Nästa adventlucka presenteras nästa söndag - den 11 december.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.